Відбувся успішний захист наукових магістрів кафедри телекомунікацій

Submitted by s.kravchuk on Wed, 05/19/2021 - 15:47

Сьогодні 19 травня 2021 року об 11-00 відбувся успішний захист наукових магістрів кафедри телекомунікацій: Атаманчук Микола Вікторович і Осинський Антон Костянтинович.

 В магістерській дисертації Миколи Атаманчука на тему : «Управління мережами SDN з використанням протоколів OpenFlow і OF-CONFIG 1.2.», науковий керівник  - академік НАНУ, д.т.н.,  Ільченко Михайло Юхимович, розв’язана актуальна науково технічна задача, щодо використання протоколів OpenFlow і OF- CONFIG 1.2. при управлінні мережами SDN, розвитку методів забезпечення надійності функціонування централізованих систем керування та визначення методів збору вихідних даних для рішення задач. В роботі обгрунтовані практичні пропозиції, щодо доменної побудови кластерної мережі SDN. Практична значущість отриманих результатів стосується розподілу областей  раціонального використання протоколів OpenFlow і OF- CONFIG 1.2. Протокол OF- CONFIG 1.2. запропоновано покласти завдання по налаштуванню мережі до її впровадження в експлуатацію, а на OpenFlow пропонується використовувати для  управління потоками реального часу. Комплексне використання протоколів дає змогу підвищити якість функціонування мережі.

В магістерської дисертації Антона Осинського  на тему : «Розвиток методів маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах на основі застосування алгоритму вибору опорних вузлів», науковий керівник - професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки техніки Лисенко Олександр Іванович  розв’язана актуальна науково технічна задача, щодо розвитку методів маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах на основі застосування алгоритму вибору опорних вузлів. Суть вдосконалення полягає у використанні алгоритму пошуку опорних вузлів за трьома обчислювальними процедурами (оголошення опорного вузла, запит на приєднання та підтвердження опорного вузла). Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості застосування розробленого алгоритму маршрутизації для організації високопродуктивних сенсорних мереж, підвищення енергоефективності, стабільності та менших втрат пакетів у мережі. Тривалість життєвого циклу безпроводової сенсорної мережі, в якій використовується запропонований у дисертації протокол перевершує на 25% тривалість життєвого циклу безпроводової сенсорної мережі, в якій використовуються протоколи LEACH-M та DCA. За результатами дисертації підготовлено стартап-проект.