Наука

Four teachers of the Department of Telecommunications in the finals of the Festival of Innovative Projects "Sikorsky Challenge 2021: Ukraine and the World"

Submitted by s.kravchuk on Sat, 08/14/2021 - 14:51

From 12 to 14 August in KPI. Igor Sikorsky hosted the jubilee X Festival of Innovative Projects "Sikorsky Challenge 2021: Ukraine and the World". This Festival is a unique opportunity to present to potential investors your scientific and technical project, interest them in further cooperation and commercialization of the project, to get acquainted with the latest achievements of various companies, research teams, institutes participating in the festival.

Чотири викладачі кафедри телекомунікацій в фіналі Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ»

Submitted by s.kravchuk on Sat, 08/14/2021 - 14:47

З 12 по 14 серпня в КПІ ім. Ігоря Сікорського проходив ювілейний Х Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ». Цей Фестиваль є унікальною можливістю презентувати потенційним інвесторам свій науково-технічний проєкт, зацікавивши їх у подальшій співпраці і комерціалізації проєкту, ознайомитися з передовими досягненнями різних компаній, наукових колективів, інститутів, які приймають участь в роботі фестивалю.

Вітаємо нашого аспіранта Антона Романюка із успішним захистом дисертації

Submitted by s.kravchuk on Tue, 04/27/2021 - 16:06

Сьогодні на спеціалізованій Вченій Раді Д 26.002.14 відбувся захист дисертаційної роботи Антона Романюка на тему "Методи збору даних з безпроводових сенсорних мереж телекомунікаційними аероплатформами", що була подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі.

Сьогодні завершилась 15-я міжнародна н/т конференція "Перспективи телекомунікацій"

Submitted by s.kravchuk on Fri, 04/16/2021 - 15:21

Сьогодні завершилась 15-я міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій" 2021. 

Відеозапис заключного пленарного засідання можна подивитись тут.

Сьогодні відбулось Пленарне засідання н/т конференції "Перспективи телекомунікацій" 2021

Submitted by s.kravchuk on Tue, 04/13/2021 - 11:34

Сьогодні 13_04_2021 відбулось Пленарне засідання 15-ї міжнародної н/т конференції "Перспективи телекомунікацій" 2021. В цей непростий час світової пандемії короно вірусу, зокрема об’явленої червоної зони в м. Києві, робота конференцій буде повністю проходити в режимі онлайн із використанням дистанційних платформ Zoom та Meet.

Починає свою роботу П’ятнадцята міжнародна науково-технічна конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"

Submitted by s.kravchuk on Mon, 04/12/2021 - 08:37

П’ятнадцята міжнародна
науково-технічна конференція
"ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"
і
Тринадцята міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ»

Вітаємо Гліба Авдєєнко із захистом кандидатської дисертації

Submitted by s.kravchuk on Tue, 03/23/2021 - 09:09

22 березня в залі Вченої ради КПІ ім. І. Сікорського на засіданні спеціалізованої ради Д26.002.14 відбувся захист дисертації Авдєєнка Гліба Леонідовича на тему "Методи просторової обробки сигналів в радіотехнічних системах при прийманні електромагнітних хвиль зі сферичними фазовими фронтами" за спеціальністю05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи.