Рішення засідання кафедри телекомунікацій від 25.10.2020

Submitted by s.kravchuk on Fri, 11/27/2020 - 08:13

Рішення  кафедри телекомунікацій

затверджені на засіданні кафедри телекомунікацій

протокол №5 від 25 листопада 2020 року

 1. Щодо результатів 1-ої атестації за осінній семестр 20/21 навч. рік.

 Кураторам груп до 01.12.20 надати Явісі В.С. інформацію про студентів, які мають 3 і більше заборгованостей за результатами 1-ої атестації за осінній семестр 20/21 навч. рік. для прийняття відповідних адміністративних рішень. Список студентів, що мають три і більше неатестацій наведено в додатку А.

 1. Щодо стану справ зі створення гуртків наукового, технічного і соціального спрямування.
  1.  НПП підготувати пропозиції, щодо назви гуртків та організації їх роботи, дану інформацію надіслати до 12:00  01.12.20 відповідальному за роботу гуртків по кафедрі Цуканову О.Ф.
  2. Цуканову О.Ф. провести узагальнення інформації щодо назви гуртків, та надіслати  пропозиції завідувачу кафедри  до 12:00  03.12.20
  3. Керівникам гуртків підготувати необхідний пакет документів відповідно до останніх вимог керівництва університету.
 2. Затвердити представлені теми дисертацій та індивідуальних планів аспірантів 2020 року набору та рекомендувати їх для затвердження на Вчену раду ІТС.
 3. Керівникам ініціативних тем, термін яких закінчується в поточному році до 30.11.2020 р., включно, надати Звіти у встановленому порядку.
 4. Продовжити термін дії контракту професора кафедри Лисенка О.І. та укласти з ним Додаткову угоду терміном на 1 рік.
 5. Схвалити результати переддипломної практики магістрів професійних 2020 року випуску.
 6. Результати попереднього захисту магістрів, який відбувся 19 листопада,  вважати такими, що задовольняють вимогам до МД професійного спрямування.
 7. Схвалити представлені методичні матеріали авторів Авдєєнка Г.Л., Цуканова О.Ф. до дисциплін, які забезпечує кафедра та рекомендувати їх до розгляду на Вченій раді ІТС:
 1. Методичні вказівки до виконання практичних завдань  з дисципліни «Передавальні та приймальні пристрої».
 2. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Тракти прийому і передачі сигналів».
 3. Методичні вказівки до виконання практичних завдань     з дисципліни «Технології радіо- та телевізійного мовлення».

Рецензент: доцент кафедри ТС к.т.н. Максимов Володимир Васильович.

9. Нагадування членам кафедри про близький початок сесії, яка відбудеться згідно розробленого регламенту проведення сесії в онлайн-режимі.

 

Додаток А

Перша атестація осінь 2020 р. Не атестовані студенти по 3-х та більше дисциплінах.

ТЗ-92

1. Жадан О.В. Основи теорії кіл-2, Іноземна мова-3, Вища математика-3, Схемотехніка

2. Танцюра К.М. Основи теорії кіл-2, Іноземна мова-3, Фізичне виховання, Схемотехніка

3. Федорчук Д.В. Основи теорії кіл-2, Іноземна мова-3, Вища математика-3, Фізичне виховання

ТЗ-91

1. Шуркін Б.О.  Іноземна мова-3, Вища математика-3,Схемотехніка, Фізичне виховання.

 

гр. ТЗ-81

1.  Грищук В.Т. Системи мережного каналоутворення та комутації, Англійська мова професійного спрямування-1, Цифрове оброблення  сигналів.

2. Гайворонський К.В. Системи мережного каналоутворення та комутації;

Англійська мова професійного спрямування-1; Цифрове оброблення сигналів; Web-програмування.

3. Назаренко П.С. Системи мережного каналоутворення та комутації; Англійська мова професійного спрямування-1; Цифрове оброблення сигналів; Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки.

 

гр. ТМ-81

1. Буглак Д.В. Системи мережного каналоутворення та комутації, Англійська мова професійного спрямування-1, Цифрове оброблення сигналів.

2. Сірий Є.О. Системи мережного каналоутворення та комутації, Англійська мова професійного спрямування-1, Web-програмування.

 

Гр. ТЗ-01мн

1. Коваль О.В. Наукова робота за темою магістерської дисертації-1.Основи наукових досліджень; Практикум з іншомовного професійного спілкування; Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Право інтелектуальної власності.

 

Гр. ТЗ-01мп

1. Бондар О.Р. Наукова робота за темою магістерської дисертації-1.Основи наукових досліджень; Практикум з іншомовного професійного спілкування; Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Право інтелектуальної власності; Сталий інноваційний розвиток.

2. Москалюк С.О. Програмування мережних та мобільних застосувань; Наукова робота за темою магістерської дисертації-1.Основи наукових досліджень; Практикум з іншомовного професійного спілкування; Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Право інтелектуальної власності.

3. Полуденний О.М. Програмування мережних та мобільних застосувань; Наукова робота за темою магістерської дисертації-1.Основи наукових досліджень; Практикум з іншомовного професійного спілкування.

4. Штойко О.О. Програмування мережних та мобільних застосувань; Наукова робота за темою магістерської дисертації-1.Основи наукових досліджень; Практикум з іншомовного професійного спілкування.