ЛАБОРАТОРІЯ ПРОГРАМНО КЕРОВАНОГО РАДІО SDR ТА СИСТЕМ НА КРИСТАЛІ SOC

Лабораторія  забезпечує викладання дисциплін за освітньою програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій"

Керівники лабораторії: ст. викл., с.н.с. Микола КАЙДЕНКО, ст. викл. Дмитро РОСКОШНИЙ

Ukrainian