Навчальний процес

На кафедрі телекомунікацій затверджено «КАФЕДРАЛЬНИЙ К-КАТАЛОГ» вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Submitted by s.kravchuk on Tue, 04/07/2020 - 08:51

На кафедрі телекомунікацій затверджено «КАФЕДРАЛЬНИЙ К-КАТАЛОГ» вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Ухвалено на засіданні кафедри від 03.04.2020 р., прот. №7).

Відеоконференція викладачів кафедри телекомунікацій щодо організації та проведення навчання з використанням сучасних технологій дистанційного навчання

Submitted by s.kravchuk on Sat, 04/04/2020 - 12:42

3 квітня 2020 р. відбулося тестове засідання викладачів кафедри телекомунікацій. Захід пройшов в онлайн-форматі на платформі відео-конференції Zoom. Під час відео-конференції викладачами обговорювалися важливі питання щодо організації навчання з використанням сучасних технологій дистанційного навчання (Moodle, ILIAS, iSpring Online, Socrative, Google Classroom і Jitsi Meet), активізації роботи зі студентами, формування якісного електронного навчально-методичного забезпечення дисциплін, розширення каналів комунікації студентів та викладачів.

Про організацію дистанційного навчання

Submitted by o.tsoorin on Fri, 04/03/2020 - 07:50
  1. відповідно до наказу МОН №466 від 25.04.2013 як під час карантину так в майбутньому. Пропонується використовувати ресурси Електронного кампусу, безпосередній зв'язок із студентами через старост і електронну пошту, курси в середовищі Moodle, сервіс Google Classroom

Вибіркові відеолекції до курсу Телекомунікаційні безпроводові мережі та технології проф. С. Кравчука

Submitted by s.kravchuk on Tue, 03/31/2020 - 14:57

Викладені вибрані приклади відеолекцій до курсу "Телекомунікаційні безпроводові мережі та технології" (4 курс бакалаврату) проф. кафедри ТК С. Кравчука в розділі "Відеоматеріали"

На сайті виставлено авторський цикл онлайн лекцій з наукової комунікації. Посилання: http://tk-its.kpi.ua/uk/courses

Submitted by o.tsoorin on Wed, 02/19/2020 - 13:51

авторський цикл онлайн лекцій з наукової комунікації д.філол.н., проф. Ільченко О.М. та к.філол.н. Шелковнікової З.Б. за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії з освітнього складника «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою СІ»

за модулями

– Загальнонародна мова та науковий дискурс: спільне і відмінне”

– Читання наукового тексту”

– Науково-академічне письмо”

– Аудіювання та усне мовлення (монологічне й діалогічне)”

Новые дисциплины

Submitted by admin on Wed, 05/15/2019 - 12:24

7На кафедре Телекоммуникаций сложился цикл дисциплин по тестированию программного обеспечения и бизнес-анализа в информационных технологиях с участием ведущих экспертов компании Infopulse Ukraine (Инфопульс Украина). Курс учебной дисциплины по тестированию ПО дает студентам общие понятия о тестировании и его фундаментальные концепции, знакомит с видами и методами тестирования, а также с основным и

Нові дисципліни

Submitted by v.yavisya on Sat, 03/23/2019 - 18:22

7​На кафедрі Телекомунікацій  започаткувався цикл дисциплін з тестування програмного забезпечення та бізнес-аналізу в інформаційних технологіях за участю провідних експертів компанії Infopulse Ukraine (Інфопульс Україна).