Вибіркові дисципліни

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2020, 2021 року) 

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2022 року року)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка (вступ 2023 року)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій», за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка (вступ 2023 року)

 

Ukrainian