Силабуси ОПП магістра

172 Електронні комунікації та радіотехніка,  Інженерія та програмування інфокомунікацій

  • ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ:

ЗО 1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВО.pdf
ЗО 2 СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК.pdf
ЗО 3 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ .pdf
ЗО 4 МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП ПРОЕКТІВ.pdf

·       ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ПО 01 ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНІ МЕРЕЖІ SDN.pdf
ПО 02 ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ ТА СИСТЕМИ МІЖМАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ.pdf
ПО 03 ОСНОВИ ПІДТРИМКИ МОБІЛЬНОСТІ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.pdf
ПО 04 КР ОСНОВИ ПІДТРИМКИ МОБІЛЬНОСТІ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.pdf
ПО 05 ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ.pdf
ПО 06 ПРОГРАМУВАННЯ МЕРЕЖНИХ ЗАСТОСУВАНЬ .pdf
ПО 07.1 НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОІ ДИСЕРТАЦІЇ. ЧАСТИНА 1.pdf
ПО 07.2 НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОІ ДИСЕРТАЦІЇ. ЧАСТИНА 2.pdf
ПО 08 ПРАКТИКА.pdf
ПО 09 ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ.pdf

 


ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

·       Положення про вибір дисциплін (document.kpi.ua

·       Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій», за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка (вступ 2023 року) 

2.1. ВБУДОВАНІ СИСТЕМИ.pdf
2.2. ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ.pdf
2.3. ІНЖЕНЕРІЯ ОБЛАДНАННЯ ТА МЕРЕЖ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ.pdf
2.4. ПРОТИДІЯ ХАКЕРСЬКИМ АТАКАМ В МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ.pdf
2.5. КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ .pdf
2.6. АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СЕРВЕРІВ ТА МЕРЕЖ.pdf
2.7. МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ.pdf
2.8. СИНХРОНІЗАЦІЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ.pdf
2.9. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ.pdf
2.10. ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IOT) В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ(.pdf

Ukrainian