БАКАЛАВРАМ

                                        ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ      

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА  "ІНЖЕНЕРІЯ  ТА  ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ"


  Освітня програма (ОПП)


Навчальні плани по роках

Робочий навчальний план бакалаврів:


Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Рецензії та відгуки випускників


ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

  • ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ:

ЗО 1 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ЗО 2 ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ЗО 3 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ЗО 4.1 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 1

ЗО 4.2 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 2

ЗО 5 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ЗО 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЗО 7 ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

ЗО 8 СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗО 9 ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

ЗО 10.1 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ЧАСТИНА 1

ЗО 10.2 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ЧАСТИНА 2

ЗО 11.1 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 1

ЗО 11.2 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 2

ЗО 11.3 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 3

ЗО 12.1 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 1

ЗО 12.2 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 2

ЗО 13 ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

ЗО 14.1 НФОРМАТИКА. ЧАСТИНА 1

ЗО 14.2 НФОРМАТИКА. ЧАСТИНА 2

ЗО 15 ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ

ЗО 16 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЗО 17.1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ. ЧАСТИНА 1

ЗО 17.2 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ. ЧАСТИНА 2

ЗО 18 ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ТА ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ІПІ

ЗО 19 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І РАДІОТЕХНІКИ

ЗО 20 ЦИФРОВЕ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ ІПІ

ЗО 21 СХЕМОТЕХНІКА ІПІ

  • ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

ПО 1 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПО 2 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ПО 3 АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ПО 4 ІНЖЕНЕРНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ

ПО 5 WEB ПРОГРАМУВАННЯ

ПО 6 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

ПО 7 КР ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

ПО 8 СИСТЕМИ МЕРЕЖНОГО КАНАЛОУТВОРЕННЯ ТА КОМУТАЦІЇ

ПО 9 АРХІТЕКТУРИ, СЛУЖБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 10 КР АРХІТЕКТУРИ, СЛУЖБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 11 КЕРУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

ПО 12 ТЕОРІЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 13 РЕГУЛЯТОРИКА В СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 14 БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПО 15 КР БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПО 16  ХМАРНІ ТА BIG DATA ТЕХНОЛОГІЇ


ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Вибіркові освітні компоненти, які обрано для вивчення:

Вибіркові освітні компоненти, які обрано для вивчення на 3 курсі студентами набору 2020 року 

Вибіркові освітні компоненти, які обрано для вивчення на 4 курсі студентами набору 2019 року 

  • Цикл загальної підготовки (вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу):

ЗВ 01 – Освітній компонент 1 ЗУ-каталогу            ЗВ 02 – Освітній компонент 2 ЗУ-каталогу

для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2020, 2021 року) 


ДИСТАНЦІЙНІ  КУРСИ


ВІДЕО-МАТЕРІАЛИ


Перевірка студентських кваліфікаційних робіт на наявність ознак плагіату

Перевірка студентських кваліфікаційних робіт на наявність ознак плагіату

Опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Результати опитування 2022


Бакалаврам заочної форми навчання

 

Ukrainian