РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ БАКАЛАВРІВ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ