Відбулось засідання кафедри телекомунікацій 17 грудня 2020 р.

Submitted by s.kravchuk on Tue, 12/22/2020 - 12:01

17 грудня 2020 р. відбулось засідання кафедри телекомунікацій. Головні питання, що розглядались, стосуються підготовки кафедри до зимової сесії.

Рішення

 кафедри телекомунікацій

затверджені на засіданні кафедри телекомунікацій

протокол №6 від 17 грудня 2020 року

1.Про особливості проведення зимової екзаменаційної сесії та виставлення підсумкової оцінки за екзамен з дисциплін кафедри «автоматом».

Відповідно до додатку 1 наказу №НУ/22/2020 від 30.11.2020 р. Про затвердження Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламенту організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі на засіданні кафедри розглянуто навчальні програми дисциплін кафедри, які виносяться на екзаменаційну сесію.

Визначили, що проведені заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити рівень набуття передбачених навчальними програмами компетентностей. У зв'язку з цим прийняте рішення про дозвіл виставлення підсумкової оцінки за екзамен із зазначених дисциплін шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку «автоматом» за 100-бальною шкалою.

Виконання здобувачем умов допуску до екзамену є обов'язковим. Здобувач повинен підтвердити у встановленому порядку згоду на виставлення підсумкової оцінки «автоматом». У випадку підтвердженої незгоди, чи не підтвердження згоди, здобувач здає екзамен за загальноприйнятою процедурою.

2. Щодо результатів 1, 2-ої атестацій за осінній семестр 20/21 навч. рік.

              Викладачам та кураторам груп діяти згідно Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та вчасно інформувати завідувача кафедри у разі виникнення загрозливих ситуацій  щодо деяких студентів.

            На сьогодні, студенти 3 курсу:

гр.ТЗ-81

1.Гайворонський Кирило Володимирович,

2.Назаренко Поліна Сергіївна;

гр.ТМ-81 

1.Буглак Денис  Вікторович

у разі не виправлення ними ситуації з атестацією можуть бути недопущені до сесії.

 3. Щодо розгляду кандидатур студентів, які можуть претендувати на диплом з відзнакою.

              Були розглянуті дві кандидатури магістрів гр.ТЗ-91мп Літвінова Євгенія Андрійовича та Сушина Ігоря Олексійовича.

              Зважаючи на успіхи у навчанні (середній бал 93 та 98, відповідно), участь у науковій роботі кафедри, було прийнято рішення  підтримати кандидатури магістрів гр.ТЗ-91мп Літвінова Євгенія Андрійовича та Сушина Ігоря Олексійовича для отримання ними дипломів магістра з відзнакою про закінчення КПІ ім. Ігоря Сікорського у разі успішного захисту магістерської дисертації.

  4. Щодо затвердження методичних матеріалів та екзаменаційних білетів на зимову екзаменаційну сесію 2020/21 навч. року.

              Схвалити та затвердити методичні матеріали та екзаменаційні білети на зимову екзаменаційну сесію 2020/21 навч. року.

              Викладачам-екзаменаторам, які ще не надали свої екзаменаційні білети, зробити це в робочому порядку до 23 грудня 2020 р. та надіслати електронну версію на пошти Дворській С.В. та Петровій В.М.