Громадське обговорення

ШАНОВНІ  ВІДВІДУВАЧІ  САЙТУ КАФЕДРИ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ!

Просимо Вас взяти участь у громадському обговоренні проєкту освітньої програми «ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ» першого та другого  рівнів  вищої освіти 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти


Безпосередньо, можна надати свої побажання, бачення та аналіз ношої освітньої програми у формі за посиланням https://forms.gle/KRSfjxvxoQ2VW5SU6 

Ваші зауавження та пропозиції просимо надсилати на адресу TK-ITS@KPI.UA або telegram https://t.me/kafedraTK


Відео-відгуки випускників та стейкхолдерів


Деякі рецензії-відгуки від стейколдерів:


Вперше громадське обговорення освітньої програми відбулось ще в 2014 р. на "ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ – 2014" (СПТЕЛ – 2014, м. Львів)). Доповідь про становлення нового освітнього напрямку Кравчука С.О. "Особливості підготовки фахівців у курсі стільникових систем мобільного зв'язку" викликало обговорення, в якому прийняли участь професори  Семенко А.І., Климаш М.М., Беркман Л.Н., Поповський В.В. Дане обговорення дало позитивну оцінку становлення нової інноваційної освітньої програми. Але з побажанням: не забувати про традиційні класичні дисципліни з області телекомунікацій.


Суддею найбільшого ІТ-змагання в Європі DEV Challenge став наш викладач і один з розробників освітньої програми "Інженерія та програмування інфокомунікацій": Олексій Остапов — QA Test Lead з більш ніж 15-річним досвідом тестування програмного забезпечення. 8 років проводить тренінги з QA, розробки програмного забезпечення та автоматизації.  (посилання: http://tk-its.kpi.ua/uk/node/504).
Це є результати освітньої програми в області: телекомунікаційні веб-рішення, програмне забезпечення для управління банківськими ризиками, спеціальне програмне забезпечення для безпеки та охорона здоров'я.


Науково-методична стаття в журналі категорії "Б"  - "Сучасні підходи у викладанні дисциплін телекомунікаційного спрямування" , 2021 р. (автор - д.т.н. Кравчук С.О., посилання https://doi.org/10.20535/2411-2976.22021.64-73)

Обговорення проблеми: напрями та методи підготовки кадрів телекомунікаційного профілю постійно розвиваються відповідно до зростаючого обсягу обміну інформацією в суспільстві. Телекомунікації як відображення засобів та методів передачі інформації пройшли довгий шлях від суто радіотехнічних систем до гетерогенних систем зі складною мережною інфраструктурою та інтелектуальними методами обробки інформації. Відповідно, змінюються і підходи до підготовки кадрів телекомунікаційного профілю. Якщо на початку 80-х років. перевага в підготовці надавалася радіотехнологіям, то в даний час - мережним та програмним технологіям. 

Пропозиція:  представлення можливостей підвищення ефективності проведення навчального процесу в стандартному та змішаному режимах, структуризації предметів відповідно до вимог сучасного ринку праці.  Показано, що за правильної організації навчального процесу змішане навчання здатне підвищити якість навчання, особливо, за умов скорочення годин «аудиторних занять» з допомогою переведення частини навчального процесу в онлайн середовище.
Таким чином, Випускники університетів становлять потенційну основу сучасного ринку спеціалістів. Проте, проблема їхньої професійної адаптації, на даний момент, залишається актуальною. Тож у роботі запропоновано вирішувати цю проблему з допомогою представленого багатостороннього підходу, що запроваджений в методах викладання освітньої програми "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

РЕЗУЛЬТАТ обговорення: оновлення дисциплін "Web-програмування", «Програмна інженерія в інфокомунікаціях», «Інженерні програмні засоби»


Зав. кафедрою Кравчука С.О. нагороджено відзнакою "Пошана, честь, відвага" (https://tk-its.kpi.ua/index.php/uk/node/451) ІІ-го ступеню Державним космічним агенством України за плідну наукову та освітню діяльність, співпрацю з провідними підприємствами і установами ракетно-космічної галузі України. 

Таким чином було відзначено значимість результатів освітньої програми "Інженерія та програмування інфокомунікацій" для розвитку ракетно-космічної галузі.


Привіт усім! Мене звати Олексій Остапов, я більше 13 років працюю тестером в Infopulse, автоматизую, трохи програмую і разом з колегами веду блог про тестування — QA Mania (підписуйтесь, у нас цікаво не тільки тестерам). Також я доволі довго займався викладанням — вів курси, працював в КПІ на кафедрі телекомунікацій.

Як ми тестуванню навчали, або Чому я люблю викладати


XV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій" ПТ-2021: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 Доповідь з науково-методичного напрямку "ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ" авторів С.О. Кравчук, М.Ю. Ільченко. В даній роботі авторами на основі отриманого протягом року досвіду при викладанні ряду дисциплін студентам кафедри телекомунікацій ІТС освітньої програми "Інженерія та програмування інфокомунікацій" в дистанційному режимі пропонується відповісти на два важливих методичних питання. Чим відрізняється процедура проведення лекції в дистанційному режимі від звичайного традиційного режиму ведення лекції в аудиторії? Чи потрібна модифікація традиційної процедури проведення лекції для дистанційного режиму з метою підвищення її ефективності?

У обговоренні прийняли участь гості та доповідачі конференції, зокрема професори Романюк В.А., Лисенко О.І., Жук С.Я., Якорнов Е.А.  а також представники компаній Інфопульс та Неткрекер.

РЕЗУЛЬТАТ. Рекомендовано викладачам освітньої програми "Інженерія та програмування інфокомунікацій" - для підвищення ефективності проведення дистанційного навчання потрібно здійснити: відхід від традиційного проведення лекцій. Зменшення часового неперервного подання матеріалу, ведення форми лекція-тренінг – для малих та середніх академічних груп; для потокових (слухачів більше 50…80) лекцій ведення трансляція підготовлених записаних відео-лекцій з наступним автоматичним тестуванням слухачів; найбільш ефективна робота відеоконференцій з середніми і малими академічними групами; збільшення кількості поточних тестувань; вирішення проблеми ідентифікації слухачів – необхідне чітке положення. ОСОБЛИВО це актуальне для процесу навчання в умовах пандемії.


28 вересня 2021 року в Залі Адміністративної ради КПІ ім. І. Сікорського відбулося засідання круглого столу "Досвід наукової школи «Мікрохвильові та цифрові телекомунікації»", присвячений ювілею наукового керівника школи академіка М.Ю. Ільченко, якиє є науковим керівником кафедри телекомунікацій. 

Учасники Круглого столу – академіки НАНУ, вчені наукової школи, аспіранти та студенти Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського. На круглому столі академіки, науковці, викладачі й студенти ІТС обговорили здобутки наукової школи з мікрохвильових і цифрових телекомунікацій. Провідна тема зустрічі — вже здійснені й упроваджені науково-технічні проєкти загальнодержавного масштабу та новітні результати досліджень і перспективні розробки, досягнення навчально-наукових програм, освітньої програми кафедри телекомунікацій.

посилання: http://tk-its.kpi.ua/uk/node/443


Науково-методична стаття в журналі категорії "Б"  - "Системи мобільних інфокомунікацій", 2020 р.(автори д.т.н. Ільченко М.Ю. і д.т.н. Кравчук С.О., посилання https://doi.org/10.20535/2411-2976.12020.11-19)
Обговорення проблеми. Зростання кількості користувачів і сервісів з підтримкою необхідної якості обслуговування, збільшення зони обслуговування мережі радіодоступу одного оператора, а головне, поява технологій і систем з комутацією пакетів, привели до суттєвого ускладнення базової мережі мобільного зв'язку та її вузлів, зростання функціональності і інтелектуалізації ядра мережі. Поступово саме базова мережа і технології її функціонування стали більш вагомими ніж мережу радіодоступу. Звідси, для побудови систем мобільного зв'язку стали затребуваними більш інтегровані інформаційно-телекомунікаційні технології, особливо в галузі мережних та інформаційних технологій.
Констатація, обговорення: Системи мобільних інфокомунікацій стали визначальною складовою частиною всіх телекомунікаційних послуг, що надаються користувачам і вузлам, що не обслуговуються, для сенсорних мереж, а інфраструктура базових мереж і мереж доступу мобільних інфокомунікацій стала визначати загальну технічну інфраструктуру телекомунікацій.

Ідея до впровадження: представити концепцію архітектури систем мобільних інфокомунікацій як систем, послуги яких вносять значний, навіть визначальний, внесок у функціонування інфраструктури сучасного суспільства, побудованого на постійному обміні і засвоєнні інформації.

РЕЗУЛЬТАТ обговорення: оновлені дисципліни "Теорія мобільних інфокомунікацій" (бакалаврат), "Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах" (магістратура).


XІV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій" ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. Доповіді з науково-методичного напрямку "УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ" авторів від компанії Інфопульс Рисцова К.І. і Остапов О.А., та Кравчука С.О.; "MOBILE INFOCOMMUNICATION SYSTEMS"  Кравчук С.О. 

Обговорення доповіді. Центральна проблема як не відставати навчальним закладам від стрімкого розвитку систем мобільних інфокомунікацій. В обговоренні активну участь прийняли представники компанії Інфопульс: Шевченко І.І., Чуб М.М., Рисцова К.І. і Остапов О.А.

РЕЗУЛЬТАТ обговорення: оновлені дисциплін "Теорія мобільних інфокомунікацій", «Бізнес-аналіз в інфокомунікаційних технологіях», «Планування та електромагнітна сумісність в безпроводових інфокомунікаціях» (бакалаврат), "Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах" (магістратура).


В 2019 р. вийшла монографія Досягнення в телекомунікаціях 2019 / за наук. ред. Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.: монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 336 с. (посилання https://tk-its.kpi.ua/sites/default/files/2020-04/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85%202019.pdf) Науково-методичному напрямку присвячені три розділи: "Формування системної структури підготовки кадрів телекомунікаційного профілю" авторів Кравчук С.О., Кравчук І.М., Явіся В.С.; "Впровадження сучасних технологій та методики викладання в телекомунікаціях" авторів Остапов О.А., Чуб М.М., Шевченко І.І., Рисцова К.І.; "25 років становлення та успішного розвитку кафедри телекомунікацій" автора Ільченко М.Ю.. Що стало великою базою інформації для громадського обговорення освітньої програми.

Напрямки, методи та структури підготовки кадрів телекомунікаційного профілю постійно розвиваються у відповідності до потреб суспільства та зростаючого об’єму перебігу інформації в суспільстві. Телекомунікації як відображення засобів та методів передачі інформації пройшли довгий
шлях від чисто радіотехнічних систем, де переважали радіотехнології формування сигналів та їх передачі, до гетерогенних систем із складною мережною інфраструктурою та інтелектуальними методами обробки інформації. Відповідно змінюються і підходи до підготовки кадрів телекомунікаційного профілю. Якщо на початку 80-х рр. перевага у підготовці віддавалась радіотехнологіям, то на даний час – мережним і програмним технологіям. Звідси і головні акценти підготовки спеціалістів – інфокомунікаційні системи та технології. Структура підготовки кадрів кафедри телекомунікацій повністю відповідає даному посилу, а пропонований розділ представляє головні напрямки становлення загальної структури підготовки кадрів телекомунікаційного профілю на кафедрі. у відповідності до освітньої програми "Інженерія та програмування інфокомунікацій".


Зустріч 

Візит ПрАТ «Київстар» до КПІ . Зустріч з представниками компанії "Київстар", яка проходитиме у середу, 03.05.2023р, в ауд. №155 (Зала для переговорів) о 12-00. Обговорено шляхи співпраці між КПІ ім. І. Сікорського і компанією "Київстар". Зокрема, запровадження дуальної освіти і задіяння можливостей освітньої програми «Інженерія та програмування інфокомунікацій».  Зі сторони компанії "Київстар" був присутній її президент Комаров Олександр Валерійович. Зі сторони КПІ - ректор М.З. Зуровський, голова вченої ради М.Ю. Ільченко, керівник НТО "КПІ-Телеком" А.М. Ілляшенко, завідувач кафедри телекомунікацій ОП "Інженерія та програмування інфокомунікацій" С.О. Кравчук та ін.

Ukrainian