РІШЕННЯ Засідання  Вченої  ради Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

Submitted by s.kravchuk on Tue, 05/10/2022 - 16:41

РІШЕННЯ Засідання  Вченої  ради Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

 (Протокол №3 від 26.04.2022 р.)

щодо інформації про підсумки наукової діяльності за 2021р. і завдання наукової діяльності в НН ІТС.

 

СЛУХАЛИ.

Заслухано звіт заступника директора НН ІТС з наукової роботи Кравчука С.О.  про підсумки наукової діяльності за 2021р. Висвітлено питання стосовно: основних результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами, формування та виконання наукової тематики, результатів досліджень у наукових виданнях університету, публікаційної активності учених, інноваційних розробок та інноваційної діяльності, забезпечення наукових досліджень і підготовки кадрів, наукової та творчої діяльності молоді, кадрового забезпечення наукової діяльності, наукової школи і наукових груп НН ІТС, захистів дисертацій та діяльності спецрад.

Представлено першим заступником директора НН ІТС Авдеєнко Г.Л.  рішення конференції міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій 2022».

Інформацію про різноманітні програми міжнародної наукової співпраці із яких є доступними для подання запитів українськими вченими представлено заступником директора НН ІТС з міжнародної діяльності Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ.

Інформацію про підсумки наукової діяльності за 2021р схвалено, а Звіт заступника директора НН ІТС з наукової роботи Кравчука С.О. про наукову діяльність у 2021р. затверджено.

Затверджено рішення конференції міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій 2022».

Інформацію про програми міжнародної наукової співпраці прийнято до уваги.

За результатами виступів та обговорення наукової діяльності НН ІТС РЕКОМЕНДОВАНО:

Інформацію про проведення ХVІ МНТК ПТ-2022 (програму, збірник матеріалів, рішення) розмістити на сайтах конференції. Відзначити подякою усіх організаторів проведення конференції. Наступну ХVІІ МНТК ПТ-2023 провести в квітні 2023 р.

Активно інтегрувати науково-інноваційну діяльність в освітній процес. При цьому забезпечити адекватний рівень нових знань і наукового змісту дисертацій аспірантів. Продовжити залучання активного студентства ІТС до наукової роботи та підготовки до вступу в аспірантуру.

Активізувати спільну роботу наукових груп і рад Комплексних програм
університету з Інноваційною екосистемою "Sikorsky Challenge КПІ". Забезпечити проведення низки заходів в межах наступного конкурсу інноваційних проєктів “Sikorsky Challenge”, зокрема з оборонних
технологій спільно з ДК "Укроборонпром" та іншими учасниками
інноваційної екосистеми.

Активізувати роботу з проєктно-грантової діяльності НН ІТС. Зокрема, продовжити спілкування з НПП, які перебувають за кордоном. Їм рекомендовано налагоджувати проєктні відносини з університетами та лаборатріями, з якими вони контактують. Особливу увагу звернути до можливої участі науковців ІТС в міжнародних програмах 4-х категорій: Ініціатива Європейської комісії ‘Horizon4Ukraine’, Програма НАТО “Наука заради миру та безпеки”, Альянси секторальної співпраці для розвитку навичок (Erasmus+), Hop On Facility - Приєднання до проектів (Horizon Europe).

Секретарю Вченої ради НН ІТС Новогрудській Р.Л. розіслати інформацію про програми міжнародної наукової співпраці членам вченої ради НН ІТС та НПП НН ІТС

Керівникам наукових груп до 10.05.2022 подати секретарю Вченої ради НН ІТС відомості про участь своїх наукових груп у підготовці запитів на обраний конкурс за міжнародними програмами.

Науковцям ІТС пріоритетно публікувати свої наукові праці в наукових
виданнях чи матеріалах конференцій, що індексуються наукометричними
базами Scopus чи Web of Science, переважно квартилів Q1 та Q2;
а також всіляко розширювати власні наукові контакти із
закордонними колегами щодо проведення спільних досліджень та
опублікування їх результатів у міжнародних наукових виданнях, що
індексуються в провідних світових наукометричних базах.


Вчений секретар ІТС                                            Ріна НОВОГРУДСЬКА

Заступник директора НН ІТС з

наукової роботи                                                      Сергій КРАВЧУК