Відеоматеріали

Тут знаходяться відеоматеріали

Додаткові відеоматеріали

Лекція 1 Загальнонародна мова та науковий дискурс: спільне і відмінне

Лекція 2 Читання наукового тексту

Лекція 3 Науково-академічне письмо

Лекція 4 Аудіювання та усне мовлення: монологічне й діалогічне

Ukrainian