Просторово-часова обробка радіосигналів у зоні Френеля для використання в телекомунікаційних системах і радіолокації

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ОБРОБКА РАДІОСИГНАЛІВ У ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ І РАДІОЛОКАЦІЇ

Керівник - к.т.н., проф. Є.А. Якорнов

Досліджується напрямок розвитку та удосконалення безпроводових телекомунікаційних систем (ТКС) як просторова обробка сигналів за формою фазового фронту електромагнітної хвилі (ЕМХ). Питання практичного застосування просторової обробки представлено напрацюваннями по удосконаленню функціональних можливостей фазових пеленгаторів та фазових систем визначення координат, в першу чергу можливості визначення дальності розташування джерела радіовипромінення (ДРВ) в зоні Френеля. Визначено особливості використання просторової обробки сигналів по формі фазового фронту в перспективних розробках радіорелейних ліній зв’язку (РРЛЗ) для забезпечення повторного використання їх радіочастотного ресурсу.  Представлено лабораторний макет симплекної РРЛЗ, який забезпечує передачу двох цифрових радіосигналів зі швидкістю 41 Мбіт/с за рахунок використання просторової обробки сигналів за формою фазового фронту ЕМХ.

Ukrainian