Графік проведення комплексного фахового випробування

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем проводить набір  до магістратури на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка за освітніми прог​рамами:

1) Професійного спрямування (ОПП):

2) Наукового спрямування (ОНП):

Строки навчання:

 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців

 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПУ В 2024 РОЦІ НА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ  ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА НН ІТС

Офіційні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського :

 1. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році

 2. Додатки до порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році:

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2024 РОЦІ

 2. Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

 1. Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського (другий (магістерський) рівень)

 2. Телефони "гарячих ліній" та електронних пошт Відбіркових комісій

 3. Карта КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (прохідні бали минулих років)

======================================================================================================

Контакти Відбіркової комісії НН ІТС

 

Ukrainian