Силабуси ОПП бакалавра

172 Телекомунікації та радіотехніка,  Інженерія та програмування інфокомунікацій

Силабуси усіх освітніх компонентів освітньої програми бакалаврів кафедри

Syllabuses of all educational components of the educational program of bachelors of the department

АРХІВ СИЛАБУСІВ ОПП БАКАЛАВРА кафедри телекомунікацій

Ukrainian