Силабуси ОПП бакалавра

СИЛАБУСИ 

усіх освітніх компонентів освітньої програми бакалаврів

Інженерія та програмування інфокомунікацій кафедри телекомунікацій

Syllabuses of all educational components of the educational program of the bachelor 


 

ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ:

ЗО 1 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

ЗО 2 ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ЗО 3 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ЗО 4.1 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 1

ЗО 4.2 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА 2

ЗО 5 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ЗО 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЗО 7 ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

ЗО 8 СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗО 9 ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

ЗО 10.1 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ЧАСТИНА 1

ЗО 10.2 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ЧАСТИНА 2

ЗО 11.1 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 1

ЗО 11.2 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 2

ЗО 11.3 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 3

ЗО 12.1 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 1

ЗО 12.2 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 2

ЗО 13 ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

ЗО 14.1 НФОРМАТИКА. ЧАСТИНА 1

ЗО 14.2 НФОРМАТИКА. ЧАСТИНА 2

ЗО 15 ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ

ЗО 16 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЗО 17.1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ. ЧАСТИНА 1

ЗО 17.2 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ. ЧАСТИНА 2

ЗО 18 ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ТА ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ ІПІ

ЗО 19 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І РАДІОТЕХНІКИ

ЗО 20 ЦИФРОВЕ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ ІПІ

ЗО 21 СХЕМОТЕХНІКА ІПІ

 

  • ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

ПО 1 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПО 2 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ПО 3 АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ПО 4 ІНЖЕНЕРНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ

ПО 5 WEB ПРОГРАМУВАННЯ

ПО 6 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

ПО 7 КР ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

ПО 8 СИСТЕМИ МЕРЕЖНОГО КАНАЛОУТВОРЕННЯ ТА КОМУТАЦІЇ

ПО 9 АРХІТЕКТУРИ, СЛУЖБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 10 КР АРХІТЕКТУРИ, СЛУЖБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 11 КЕРУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

ПО 12 ТЕОРІЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 13 РЕГУЛЯТОРИКА В СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 14 БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПО 15 КР БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПО 16  ХМАРНІ ТА BIG DATA ТЕХНОЛОГІЇ

 

 Вибіркові освітні компоненти

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Цикл загальної підготовки (вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу)

 

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2020, 2021 року) 

Ukrainian