Підготовка науково-педагогічних кадрів

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

по спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

і у відповідності до Спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій КПІ ім. І. Сікорського Д 26.002.14 за паспортами наступних наукових спеціальностей:

 • 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;
 • 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
 • 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки;

зокрема включає наступні напрями:

 • Методи управління і оцінка ефективності функціонування телекомунікаційних мереж на базі IP/MPLS, MetroEthernet, DWDM та ін.
 • Стільникові мережі мобільного зв’язку 5G
 • Технології систем міжмашинної взаємодії М2М та Інтернет-​речей
 • Телекомунікаційні мережі, що програмно конфігуруються SDN
 • Віртуалізація мережних функцій для мобільних систем на базі хмарної інфраструктури
 • Телекомунікаційні системи міліметрового та терагерцового діапазонів
 • Принципи кооперативної ретрансляції та когнітивності в безпроводових телекомунікаційних системах
 • Надширокосмугові імпульсні сигнали та їх використання в телекомунікаціях
 • Безпроводові сенсорні мережі
 • Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем

 

Аспіранти кафедри:

№ п/п П І Б Науковий керівник, шифр та назва cпеціальності Тема наукового дослідження Рік набору
1 Верес
Леонід
Анатолійович

Професор кафедри, д.т.н., проф. 
Романов О.І.
172 Телекомунікації та радіотехніка

Метод динамічного управління потоками інформації в мережах SDN з дотриманням оптимальних показників якості обслуговування 2017
2

Камараллі Роман Вадимович

Доцент кафедри, к.т.н., доцент Живков О.П. 
172 Телекомунікації та радіотехніка
Моделі і методи розрахунку фільтрів НВЧ високої вибірковості на базі мета матеріалів 2018
3 Сайченко
Іван 
Олегович
Професор кафедри, д.т.н., проф.
Романов О.І.
172 Телекомунікації та радіотехніка
Модель і метод розрахунку показників функціонування мереж оптичного доступу 2018
4 Кулик
Олег
Вадимович
Професор кафедри, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
172 Телекомунікації та радіотехніка
Методи підвищення спектральної ефективності в радіорелейних системах 2019
5 Рибак
Олексій
Олександрович
Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с. Міночкін Д.А.
172 Телекомунікації та радіотехніка
Метод і методики підвищення завадозахищеності радіоканалів інтернету речей 2019
Ukrainian