Волоконно-оптичні та лазерні датчики - гоніометри

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ТА ЛАЗЕРНІ ДАТЧИКИ – ГОНІОМЕТРИ

Керівник - Доц. С.В. Іванов

Волоконно-оптичні та лазерні датчики (гоніометри) – датчики для вимірювання кута повороту об’єкту, що можуть мати застосування в багатьох галузях науки і техніки, а також у телекомунікації (вимірювання кута повороту антен).

Створення даного класу приладів стало можливим лише з розвитком і вдосконаленням елементної бази квантової електроніки. Принцип дії оптичних гоніометрів заснований на вихровому ефекті Саньяка.

Інтерес зарубіжних фірм до оптичних гоніометрів базується на їхніх потенційних можливостях застосування в багатьох галузях науки і техніки. Ці прилади в ряді випадків можуть повністю замінити складні дорогі електромеханічні прилади.

Інститутом телекомунікаційних систем розроблено кілька типів датчиків різної точності на основі оригінальних технічних рішень.

Ukrainian