ЛАБОРАТОРІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РАДІОСИСТЕМ ТА ПРИЙМАЛЬНОПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТОЇВ

Лабораторія  забезпечує викладання дисциплін за освітньою програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

лаб_метролог

Керівник лабораторії: к.т.н., доц. Валерій ЯВІСЯ

лаб_метро

лаб_метрол1

а)

б)

Проведення занять зі студентами:

а) лабораторний макет;
б) виконання роботи студентами

Ukrainian