Безпроводові сенсорні мережі із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища

 

Керівник - д.т.н., проф. О.І. Лисенко

- Розвинуто метод енергозберігаючої агрегації даних у безпроводовій сенсорній мережі із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами завдяки ідентифікації та виключенню дублюючої інформації, що дає змогу 5-20% подовжити час активного функціонування мережі;

- Розроблено інтелектуальний метод управління безпроводовою сенсорною мережею із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами, завдяки застосуванню методів слабкого штучного інтелекту для прогнозування властивостей мережі в нестабільних умовах функціонування, що дає можливість управляти динамічною топологією мережі в реальному часі.

Ukrainian