Викладачі кафедри

Ільченко ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ
Професор
Науковий керівник кафедри телекомунікацій
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1980), професор
Почесні звання: академік НАНУ (2012), заслужений діяч науки і техніки (1992), лауреат Дер​жавних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР (1989), України (2004), лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАНУ (2000), почесний зв’язківець України (2002), заслужений професор НТУУ "КПІ" (2009)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності”
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; мікрохвильова техніка; менеджмент науки та інновацій; історія науки і техніки
Загальна кількість публікацій: понад 600 наукових праць і винаходів, серед яких 22 монографії та навчальні посібники, понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі
Електронна пошта: ndch@kpi.ua


Кравчук КРАВЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Професор, Заступник директора ІТС з наукової роботи
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (2010), професор
Почесні звання: член Інженерної академії наук України, почесний зв’язківець України (2002), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), лауреат премії ім. Глушкова В.М. відділенням інформатики НАНУ за серію праць "Телекомунікаційні системи" (2019), нагороджений відзнакою "Пошана, честь, відвага" ІІ-го ступеню Державним космічним агенством України (2021)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни: “Теорія систем мобільних інфокомунікацій”; "Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах"; "Інтернет-речей та системи міжмашинної взаємодії" “Протидія хакерським атакам в інфокомунікаціях”; "Безпроводові мережі та технології"
Сфера наукової діяльності: створення та функціонування безпроводових систем широкосмугового доступу з підтримкою мобільності та інтеграція їх до високошвидкісних багаторівневих всепроникних інфокомунікаційних мереж, програмні платформи та комплекси інфокомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 400 публікацій, у тому числі 12 монографій, 2 підручника і 6 навчальних посібники
ResearcherID: Q-6001-2017
ORCID: 0000-0002-4118-0226
Scopus: Author ID: 8406974200

СЕРТИФІКАТ «Основи антикорупції для всіх і кожного»

Особистий кабінет викладача


БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище, інженер з радіотехніки; Академія праці та соціальних відносин, юрист
Науковий ступінь і вчене звання: доктор юридичних наук (2015), старший науковий співробітник (2013), професор
Почесні звання: плауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: “Правова та нормативна база телекомунікацій”
Сфера наукової діяльності: нформаційне право; інформатизація; телекомунікації, використання радіочастотного ресурсу; складні системи керування; інформаційна безпека; захист персональних даних; комп'ютерні злочини тощо
Загальна кількість публікацій: 11 монографій, понад 120 наукових праць і 27 винаходів


ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київське вище військове авіаційне училище, військовий інженер-електрик
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1992), професор
Почесні звання: заслужений діяч науки і техніки (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1999
Викладає дисципліни: “Спеціальні розділи математики”; “Дослідження операцій в телекомунікаціях”
Сфера наукової діяльності: оптимізація керування складними технічними (телекомунікаційними) системами та сенсорними й епізодичними мережами, а також екологічні проблеми телекомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 230 наукових праць, із них 18 монографій і 22 винаходи
Електронна пошта: Lysenko.a.i.1952@gmail.com


НАРИТНИК ТЕОДОР МИКОЛАЙОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер електронної техніки
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1978), професор
Почесні звання: лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР(1989), України (1995), винахідник СРСР (1988), заслужений працівник промисловості (1996), почесний зв’язківець України (2006), академік Української академії наук національного прогресу (1992), академік Української академії наук (2004)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1999
Викладає дисципліни: “Технології безпроводових телекомунікаційних систем”
Сфера наукової діяльності: інформаційні та телекомунікаційні технології; радіоелектроніка й використання мікрохвильових технологій в телекомунікаційних системах і мережах
Загальна кількість публікацій: понад 350 наукових праць і винаходів, серед яких 16 монографій і навчальних посібників, 93 авторські свідоцтва і патенти на винаходи та корисні моделі
Електронна пошта: director@mitris/com; iec@naverex.kiev.ua


РОМАНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київське вище військове інженерне училище зв’язку, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1999), професор
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: “Методи управління телекомунікаційними мережами”; “Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація”
Сфера наукової діяльності: телекомунікаційні мережі та керування ними
Загальна кількість публікацій: понад 120
Електронна пошта: Romanov@its.kpi.ua


ЯКОРНОВ ЄВГЕНІЙ АРКАДІЙОВИЧ
Професор
Заступник директора ІТС з навчально-виховної роботи
Освіта: вища, Київське вище радіотехнічне училище ППО, інженер-радіотехнік
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1979), професор
Рік, з якого працює на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни: “Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль”; “Системи адаптації в телекомунікаціях”; “Адаптивні системи в телекомунікаціях”
Сфера наукової діяльності: просторово-часова обробка радіосигналів у зоні Френеля для використання в телекомунікаційних системах і радіолокаціїі
Загальна кількість публікацій: понад 200 праць, у тому числі 14 навчальних посібників, 65 винаходів
Електронна пошта: yakornov@its.kpi.ua


 

ВАЛУЙСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
Доцент
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2012)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: “Банківські телекомунікаційні мережі”; “Екологічна безпека телекомунікацій”
Сфера наукової діяльності: безпроводові епізодичні мережі
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: samubf@gmail.com


МІНОЧКІН ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Доцент
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з телекомунікацій
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2012)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: “Програмні засоби в телекомунікаційних системах”; “Програмування мобільних пристроїв”, "Програмування мережних застосувань"
Сфера наукової діяльності: широкосмугові системи радіодоступу, віртуалізація мережних архітектур
Загальна кількість публікацій: понад 50
Електронна пошта: dmytro.minochkin@gmail.com


Трубаров ТРУБАРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 Доцент
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський  політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук ()
Рік, з якого працює на кафедрі:
Викладає дисципліни: “Цифрова схемотехніка”
Сфера наукової діяльності:
Загальна кількість публікацій:
Електронна пошта: trubarov.i@gmail.com


ЯВІСЯ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Доцент
Заступник зав. кафедри телекомунiкацiй
Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2000), доцент (2007)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2014
Викладає дисципліни: “Основи метрології”, "Телекомунікаційні мережі з комутацією каналів"
Сфера наукової діяльності: Системи управління ТКМ, системи супутникового зв’язку
Загальна кількість публікацій: понад 90 наукових праць
Електронна пошта: yavisya2@bigmir.net


АВДЄЄНКО ГЛІБ ЛЕОНІДОВИЧ
Доцент
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2021)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2009
Викладає дисципліни: “Технічна електродинаміка”
Сфера наукової діяльності: просторово-часова обробка сигналів; системи радіомовлення й телебачення; антени й пристрої НВЧ
Загальна кількість публікацій: понад 30
Електронна пошта: django2006@ukr.net


КАЙДЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища
Почесні звання: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1994
Викладає дисципліни: "Програмування в середовищі Matlab", "Технології створення програмно орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв"
Сфера наукової діяльності: системи широкосмугового радіодоступу, цифрова обробка сигналів, адаптація в системах зв'язку та радіотехнічних системах, програмно визначувані системи (Software-defined radio)
Загальна кількість публікацій: понад 50, включно 2 монографії

СЕРТИФІКАТ «Основи антикорупції для всіх і кожного»


КРАВЧУК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
Доцент
Освіта: вища, КПІ ім. І. Сікорського, Інженер з інформаційних мереж зв'язку

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат юридичних наук (2021)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2016
Викладає дисципліни: "Нормативні засади телекомунікацій"; "Інноваційна діяльність в інфокомунікаціях"; "Безпроводові мережі та технології"; "Регуляторика в сфері інфокомунікацій"
Сфера наукової діяльності: Удосконалення принципів та механізмів надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій, регуляторика в сфері інфокомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 25
Електронна пошта:


ГЕТЬМАН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Асистент
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, магістр з телекомунікацій
Рік, з якого працює на кафедрі: 2020
Викладає дисципліни: “Метрологія”; “Теорія систем мобільного звязку”
Сфера наукової діяльності: науково-методичне забезпечення підготовки фахівців; поштовий зв'язок
Електронна пошта: lgetman78@gmail.com


ТРІСКА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
Доцент
Освіта: вища, Київський інститут зв’язку, інженер електрозв’язку
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2004), старший науковий співробітник (2010)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: “Проектування та системна інтеграція в галузі телекомунікацій”; “Основи теорії мереж синхронізації та розповсюдження часу”
Сфера наукової діяльності: питання синхронізації та розповсюдження часу в телекомунікаційних системах і мережах
Загальна кількість публікацій: понад 35 наукових праць
Електронна пошта: ntriska@ukr.net

 


Живков ЖИВКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 Доцент, нагороджений нагрудним знаком "За заслуги" Аерокосмічного агенства України
 Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, радіоінженер
 Науковий ступінь і вчене звання: к.т.н. (1985), доцент
 Рік, з якого працює на кафедрі: 2015
 Викладає дисципліни: Технічна електродинаміка, антени та поширення радіохвиль
Сфера наукової діяльності: Метаматеріали в електродинаміці та акустиці, пристрої та фільтри НВЧ,  вимірювальні датчики,  інтернет речей, супутниковий зв’язок та мовлення
Загальна кількість публікацій: понад 80 наукових праць, 3 монографії, в т.ч. монографія по супутниковому телебаченню, а також 24 авторських свідоцтва та патент 
Електронна пошта: a.zhivkov@kpi.ua


АФАНАСЬЄВА ЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Старший викладач
Освіта: вища, КПІ ім. І. Сікорського
Рік, з якого працює на кафедрі: 2016
Викладає дисципліни: “Прикладне програмування в телекомунікаційних системах”, "Основи побудови комп'ютерних мереж", "Управління використанням та моніторинг радіочастотного ресурсу"
Сфера наукової діяльності: кооперативна ретрансляція та когнітивні технології в сучасних безпроводових інфокомунікаційних мережах
Загальна кількість публікацій: понад 20 публікацій
Електронна пошта: liana.afanasyeva@gmail.com


МАНЬКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР БРОНІСЛАВОВИЧ
Асистент
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, магістр з телекомунікацій 
Науковий ступінь і вчене звання: к.т.н.
Рік, з якого працює на кафедрі: 2017
Викладає дисципліни: “Телекомунікаційні мережі з комутацією пакетів”, "Принципи побудови мережі оператора мобільного зв’язку"
Сфера наукової діяльності: розробка алгоритмів прийняття рішення в інформаційних системах, керування ІоТ пристроями в мобільній мережі, архітектура розподілених інформаційних систем
Загальна кількість публікацій: понад 37 публікацій
Електронна пошта: v.b.mankivskiy@gmail.com


РУРЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО
Науковий ступінь і вчене звання: к.ф.-м.н.  
Рік, з якого працює на кафедрі: 2019
Викладає дисципліни: “Інформатика-1"
Сфера наукової діяльності: динамічні системи керування в конфліктних умовах, фрактальні ігри
Загальна кількість публікацій: понад 20 публікацій
Електронна пошта:  a.rurenko@gmail.com


ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електронік
Рік, з якого працює на кафедрі: 2017
Викладає дисципліни: “Розробка та тестування програмного забезпечення”, "Програмна інженерія в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; проектування, розробка і тестування програмного забезпечення; бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури


ЧУБ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Асистент
Освіта: вища, Дніпропетровський національний інститут, інженер-схемотехнік
Рік, з якого працює на кафедрі: 2019
Викладає дисципліни: “Розробка та тестування програмного забезпечення”, "Програмна інженерія в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; проектування, розробка і тестування програмного забезпечення; бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури


РИСЦОВА КАТЕРИНА ІГОРІВНА
Старший викладач
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут , аналітик систем
Рік, з якого працює на кафедрі: 2017
Викладає дисципліни: “Бізнес аналіз в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури

 


 

ОСТАПОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Асистент
Освіта: вища, Київський Національний Авіаційний університет, інженер комп ютерних систем та мереж
Рік, з якого працює на кафедрі: 2019
Викладає дисципліни: “Розробка та тестування програмного забезпечення", "Програмна інженерія в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; проектування, розробка і тестування програмного забезпечення; бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури


 СПАРАВАЛО, Мирослав Коставич (New York City, USA)

СПАРАВАЛО, Мирослав Коставич  є почесним професором кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Він має вчені ступені:

доктора фізико-математичних наук - отриманий у Інституті кібернетики Національної академії наук України  
(м. Київ);

інженера -магістра авіаційного виробництва та експлуатації - отриманий у Вищій національній школі інженерів авіаційних конструкцій (м. Тулуза, Франція);

кандидата технічних наук та диплом інженера-електрика - отриманий у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі (Україна).

Він є автором 34 наукових статей, однієї монографії та активним учасником престижних наукових форумів.

Галузі Наукових Досліджень: математичне моделювання і комп’ютерна симуляція; нелінійна динаміка; математична теорія стабільності; теорія керування; розробка чисельних алгоритмів; динаміка польоту, наведення та керування.

Наукові Досягнення:

  1. Отримав рішення однієї із давніших та складніших проблем сучасної Математики, завдяки використанню ідей, що викладені у наукових працях видатного російського математика та механіка Н. Г. Четаєва , і створив перший загальний метод конструювання функцій Ляпунова. Цей метол суттєво сприяє розвитку новітніх технологій у різних сферах науки і техніки..

  2. Заклав теоретичний фундамент для створення загальної теорії неособливих рухів неавтономних динамічних систем на базі використання та розвитку стратегії розшарувань великого французького математика Анрі Пуанкаре.

  3. Розробив метод редукції розмірності математичних моделей динамічних систем поблизу атракторів.

  4. Створив метод синтезу алгоритмів керування складними динамічними системами на основі процедури побудови стратегії зворотних кроків (backsteppingmethod) , ідея якої була сформульована у роботах А. Пуанкаре.

  5. Розвинув теорію робастних динамічних систем завдяки введенню поняття робастність у широкому розумі, яка вимагає збереження прийнятної якості функціонування динамічної системи у випадках значних втрат ресурсів керування і незворотної зміни некерованих параметрів.

Нагороди і Премії:

  1. Медаль Юрія Кондратюка за розробку перспективних методів проектування аерокосмічних систем керування, Федерація космонавтики України, 2000.

  2. Премія Аерокосмічної індустрії Франції за видатний внесок в розвиток аерокосмічних технологій та науки, 1998.

  3. Премія Асоціації аерокосмічної індустрії Франції та Міністерства закордонних справ Франції, 1997.

  4. Медаль Юрія Гагаріна за інноваційні дослідження у проектуванні ракетної техніки, Федерація космонавтики СРСР, 1990.

  5. Лауреат літературної премії «Найкраще новела на французької мові», Міністерство культури Франції та Міністерство закордонних справ Франції, 1996.

Ukrainian