Мікрохвильові фільтри для засобів телекомунікацій

МІКРОХВИЛЬОВІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУЦНІКАЦІЙ

Керівник - д.т.н., с.н.с. О.В. Захаров

Апаратні засоби телекомунікацій і радіоелектронних систем різного призначення мають як невід'ємну складову своїх конструкцій фільтри, що формують частотні канали передачі інформації

Основні результати:

1. Відкриття ефекту електромагнітної взаємодії полоскових резонаторів у гребінчастих (λ/4) і и решітчастих (λ/2) структурах. Новий напрям побудови НВЧ фільтрів.

2. Характер впливу форми полоскових резонаторів на коефіцієнти електромагнітного зв'язку на основній та вищих резонансних частотах. Позитивні і негативні коефіцієнти зв'язку. Новий метод придушення паразитних смуг пропускання.

3. Унікальна властивість несиметричних резонаторів. Фільтри зі знаками коефіцієнтів зв'язку, що чергуються, та двома полюсами загасання.

4. Фундаментальна властивість полоскових структур: коефіцієнт зв'язку не залежить від Er, а залежить тільки від геометричних параметрів конструкції.

5. Закономірності управління переміщенням полюсів загасання і побудова полоскових фільтрів з еліптичними характеристиками.

6. Ефект переходу коефіцієнта зв'язку через нуль і започаткування нового класу немінімально фазових фільтрів з дворівневим розташуванням резонаторів.

Ukrainian