Доктор філософії (PhD)

3-й рівень вищої освіти (Доктор філософії (PhD)), підготовка аспірантів.

Умови прийому та терміни подачі документів до аспірантури.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.uaaspirantura.kpi@gmail.com

тел. 044-204-93-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.

 

Ukrainian