МАГІСТРАМ НАУКОВЦЯМ

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ      


Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем"


 1. Освітня програма

 2. Навчальні та робочі плани

 3. Громадське обговорення

 4. Силабуси освітніх компонент

 5. Каталоги виборних дисциплін

 6. Практика здобувачів ВО

 7. Курсове та дипломне проєктування

 8. Анкетування здобувачів

 9. Наукова робота

 10. Матеріально-технічне забезпечення 

 11. Академічна мобільність

 12. Працевлаштування

 13. Розклад занять

 14. Співпраця з роботодавцями

 15. Вступ на ОП


Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

У відповідності до стрімкого зростання попиту на інфокомунікаційні системи і послуги має місце нагальна постійна потреба у підготовці фахівців, які володітимуть не лише знаннями з розробки, налагодження, адміністрування та вдосконалення інфокомунікаційної інфраструктури операторів/провайдерів послуг зв’язку (особливо мобільних стільникових систем 5G), телебачення, передачі даних (Інтернет-послуг), а також знаннями інфокомунікаційних систем і технологій формування програмної платформи, мов і засобів програмування, спеціалізованих програмних застосувань, протоколів та технологій оброблення і передачі даних із заданою якістю обслуговування, а також - кібербезпеки, штучного інтелекту, віртуальної реальності, "хмарних" технологій, інтернету речей  IoT (Internet of Things) та систем міжмашинної взаємодії M2M/D2D.

Зображення видалено.

Освітньо-наукова программа «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» включає навчальні дисципліни, що гармонійно доповнюють фундаментальну підготовку в галузі телекомунікацій та радіотехніки системою знань і умінь з інженерії інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, а також забезпечують дослідницькі компетентності для подальшої освітньо-наукової діяльності.

Освітня програма «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:

 • впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • синтезу сучасних мультисервісних мереж і мереж Інтернету речей;
 • методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління як телекомунікаційними системами та мережами, так і мережами Інтернету речей;
 • налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь;
 • методів дослідження, розробки і застосування алгоритмічних та програмно-апаратних систем і засобів інфокомунікацій з елементами штучного інтелекту;
 • проєктування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії.

Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по створенню апаратно-програмних комплексів рівня приладів, систем, мережі, впровадженню нових інфокомунікаційних технологій у поєднанні із сучасними інноваційними напрямами хмарних обчислень, віртуальної реальності, штучного інтелекту, IoT, 5G.

Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій стосовно здійснення наукових досліджень, що дозволяє опанувати організацію наукової діяльності за докторською програмою, математичне моделювання систем та процесів, сучасні тенденції розвитку інфокомунікацій, мистецтво побудови високошвидкісних комунікацій та апаратно-програмних комплексів наступних поколінь, створення інноваційно-наукових стартапів.

Співпраця з провідними виробниками обладнання інфокомунікацій та розробниками спеціалізованого програмного забезпечення таких як Nokia Corporation Company, Ericsson, Microsoft, EPAM, Huawei, Intel, Infopulse, GlobalLogic а також операторами мобільного зв’язку Київстар, Lifecell, Vodafone дозволяє нашим випускникам бути повністю адаптованими для роботи в зазначених компаніях.

Зображення видалено.

Нормативні документи:

Освітньо-наукова програма "Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" другий (магістерський рівень) вищої освіти

Ukrainian