БАКАЛАВРАМ

                                        ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ      

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА  "ІНЖЕНЕРІЯ  ТА  ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ"


  Освітня програма (ОПП)


Навчальні плани по роках

Робочий навчальний план бакалаврів:


Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Рецензії та відгуки випускників


ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

  • ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ:

 

ЗО 02 ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ.pdf
ЗО 01_УКРАІНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ.pdf
ЗО 03_ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.pdf
ЗО 4.1_ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА1.pdf
ЗО 4.2_ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ЧАСТИНА2.pdf
ЗО 05 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА.pdf
ЗО 06 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ.pdf
ЗО 07_ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ.pdf
ЗО 08_СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.pdf
ЗО 09_ПІДПРИЕМНИЦЬКЕ ПРАВО.pdf
ЗО 10.1_ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ЧАСТИНА 1.pdf
ЗО 10.2_ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ЧАСТИНА 2.pdf
ЗО 11.1 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 1.pdf
ЗО 11.2 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 2.pdf
ЗО 11.3 ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 3.pdf
ЗО 12.1 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 1.pdf
ЗО 12.2 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 2.pdf
ЗО 13_ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА.pdf
ЗО 14.1 НФОРМАТИКА. ЧАСТИНА 1.pdf
ЗО 14.2 НФОРМАТИКА. ЧАСТИНА 2.pdf
ЗО 15 ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ.pdf
ЗО 16 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.pdf
ЗО 17.1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ. ЧАСТИНА 1.pdf
ЗО 17.2 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ. ЧАСТИНА 2.pdf
ЗО 18 ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ТА ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ.pdf
ЗО 19 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І РАДІОТЕХНІКИ.pdf
ЗО 20 ЦИФРОВЕ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ ІПІ.pdf
ЗО 21 СХЕМОТЕХНІКА.pdf

  • ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

ПО 1 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПО 2 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ПО 3 АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ПО 4 ІНЖЕНЕРНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ

ПО 5 WEB ПРОГРАМУВАННЯ

ПО 6 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

ПО 7 КР ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

ПО 8 СИСТЕМИ МЕРЕЖНОГО КАНАЛОУТВОРЕННЯ ТА КОМУТАЦІЇ

ПО 9 АРХІТЕКТУРИ, СЛУЖБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 10 КР АРХІТЕКТУРИ, СЛУЖБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 11 КЕРУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

ПО 12 ТЕОРІЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 13 РЕГУЛЯТОРИКА В СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

ПО 14 БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПО 15 КР БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПО 16  ХМАРНІ ТА BIG DATA ТЕХНОЛОГІЇ


ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Цикл загальної підготовки (вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу):

ЗВ 01 – Освітній компонент 1 ЗУ-каталогу            ЗВ 02 – Освітній компонент 2 ЗУ-каталогу

для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інженерія та програмування інфокомунікацій», за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (вступ 2021, 2022 року) 


ДИСТАНЦІЙНІ  КУРСИ


ВІДЕО-МАТЕРІАЛИ


Перевірка студентських кваліфікаційних робіт на наявність ознак плагіату

Перевірка студентських кваліфікаційних робіт на наявність ознак плагіату

Опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Результати опитування 2022


Бакалаврам заочної форми навчання

 

Ukrainian