Науково-технічні розробки

Викладачі кафедри телекомунікацій ведуть науково-дослідницьку діяльність, яку гармонійно поєднують з викладацькою діяльністю. Це дозволяє молодим фахівцям отримувати сучасні, якісні знання і сприяє пошуку зацікавлених молодих фахівців-науковців, які продовжать навчання в аспірантурі, почнуть самостійну наукову діяльність. Таке поєднання фахівців з досвідом і молодих і енергійних є сильним імпульсом, який позитивно сприяє розвитку науки на кафедрі і в Інституті .

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ

 

РОБОТИ У НАПРЯМКУ WEB-ПРОГРАМУВАННЯ

Виконано наступні роботи:

1. Сайт кафедри Телекомунікацій на DRUPAL8    (Розробники: доц. Цурін О.П., студенти групи ТЗ-61 І.Нідченко та А.Придибайло )

3. Сайт бібліотеки ІТС (Розробники: доц. Цурін О.П.,  студ. групи ТМ-61 Шрамко Д.) 

4. Науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського в наукових базах (Керівник доц. Цурін О.П. Розробник: магістр Прасолов А.)

 

Ukrainian