Вступ на 5 курс

 

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172: ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

(ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ)

за освітньою програмою професійного спрямування:

ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

за освітньою програмою наукового спрямування:

ІНЖЕНЕРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ

2-й рівень вищої освіти:

 • Магістр за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців

 • Магістр за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяці

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то Ви можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування та подати мотиваційний лист, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань за освітніми програмами навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського оприлюднено нище.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:   

 •  обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 •  бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра);
 • наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 •  ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Ви вирішили змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти до 19 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань буде наведений пізніше.

Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури, які претендують на місця державного бюджету за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Детальніше >>

Розрахунок конкурсного балу

​​Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка розраховується за формулою: 

КБ = П1,

де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

 Детальніше >>​    

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році

 2. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

 3. Перелік конкурсних пропозицій для вступу до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

 4. Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

 5. Склад атестаційної комісії ІТС на 2022 рік

 6. Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітні програми підготовки магістрів:

 

Графік роботи відбіркової комісії НН ІТС для вступників до магістратури:
Початок реєстрації електронних кабінетів  01 серпня 2022 року
Терміни прийому заяв та документів 16 серпня - 15 вересня 2022 року до 18:00
Фахові випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою атестаційної комісії НН ІТС) 05 - 18 вересня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного  замовлення не пізніше 20 вересня 2022 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення  24 вересня 2022 року,
не пізніше 18-00
   
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17:00 30 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 1 жовтня 2022 року

Примітка:

** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

 

Ukrainian