Щодо ліквідації академічної заборгованості на зимовій сесії 2021 р.

Надіслав: s.kravchuk , дата: ср, 01/06/2021 - 13:26

 • Що потрібно, щоб студент був допущений до ліквідації заборгованості?

Якщо студент не був допущений до складання заліків чи екзаменів (отримав «не допущено»), то допуск до перескладань дає випускова кафедра. При цьому потрібно доробити все, що не доробили протягом семестру – доздати лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми, розрахункові роботи і т.п.  Допуск дає кафедра, де студент навчається. Якщо студент був допущений до складання заліків чи екзаменів але отримав оцінки «незадовільно», був усунений з заліку/екзамену чи не з’явився на них –він іде на перескладання без додаткових умов допуску до них.

 • Чи потрібно писати якісь заяви, щоб допуститись до перескладань?

Ні, не потрібно. Якщо Ви були допущені до семестрового контролю, але отримали оцінки «незадовільно», були усунені з заходів семестрового контролю або не з’явились на них, то Вас буде включено до додаткових відомостей автоматично. Проте допуск студентів, які мали відмітку «не допущено», здійснюється лише за рішенням випускової кафедри.

 • Скільки заборгованостей студент може ліквідувати?

Теоретично – стільки, скільки має. Практично – якщо боргів дуже багато, у студента можуть накладатись дати та час перескладань і він може фізично не встигнути здати все.

 • Як відбувається ліквідація академічної заборгованості?

Дистанційно. Вимоги до проведення контрольних заходів (заліки, екзамени) – такі ж, як і під час сесії.

 • Терміни ліквідації академічної заборгованості?

Для денної форми навчання протягом 18.01-23.01 з кожної дисципліни буде призначено по дві спроби ліквідувати академічну заборгованість: • перша з 18.01 по 20.01, • друга – з 21.01 по 23.01.

По формі навчання без відриву від виробництва (заочна форма) – ліквідація заборгованостей здійснюється протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/інституту відповідно до графіку навчального процесу на 2020/2021 навчальний рік, затвердженого Першим проректором. Графік ліквідації академічної заборгованості на відповідному факультеті/інституті повинен бути оприлюднений не пізніше 13.01.2021 для денної форми. А для заочної форми – не пізніше дати закінчення сесії, згідно з графіком навчального процесу. Якщо Ви приймаєте рішення про повторне вивчення якоїсь з дисциплін, з яких Ви маєте академічну заборгованість, заяву про це потрібно написати до 18.01.2021 (до початку перескладань).

 • Що робити, якщо після 23.01 все ще залишились борги?

Якщо студент вже використав дві спроби ліквідації заборгованості, то нічого більше зробити неможливо – він йдете на відрахування.

Якщо студента кафедра не допустила до ліквідації заборгованості з дисциплін, де він отримав недопуск в період заліків/екзаменів – нічого, він йдете на відрахування.

Якщо студент до 18.01.2021 написав заяву про повторне вивчення дисциплін чи пролонгацію ліквідації заборгованості в рамках надання додаткових освітніх послуг (як академічної різниці) – ліквідувати заборгованості в терміни, встановлені йому факультетом/інститутом за заявою студента та рішенням декана/директора.

 • Чи може студент повторно вивчити дисципліну, з якої у нього незадовільна оцінка та продовжити навчання?

Так! Повторно можливо вивчати не більше двох дисциплін. Але це теж платно. Вартість буде залежати від обсягу тих послуг, які студентові будуть надаватись та від того чи будуть з ним працювати індивідуально, чи він будете навчатись в групі. Це також можливо тільки, якщо є згода кафедри, де студент навчається, та викладача, який у нього вів певну дисципліну. Якщо згоди викладача і кафедр не отримано, то студент з великою ймовірністю йдете на відрахування. Якщо студент приймаєте рішення про повторне вивчення якоїсь з дисциплін, з яких він маєте академічну заборгованість, заяву про це потрібно написати до початку перескладань (до 18.01).

 • Чи може студент поновитись одразу на той самий курс і продовжити навчання з лютого?

Студенти 1-го курсу права на поновлення не мають – виключно повторний вступ на 1й курс. Якщо студент не студент 1-го курсу, то теоретично так. Але – до початку наступного семестру студент має ліквідувати наявну у нього академічну заборгованість як академічну різницю, якщо він поновлюєтесь в ту ж групу, де навчався. Або ж ліквідувати академічну різницю, обумовлену відмінністю в навчальних планах – якщо студент поновлюється на іншу кафедру, факультет/інститут в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В обох випадках: • обсяг академічної різниці не більше 20 кредитів (чим менше, тим краще), • ліквідація академічної різниці до початку навчання або до встановленого деканатом терміну (у виняткових випадках).

 • Студент може поновитись лише на кафедру звідки відрахований?

Умовою поновлення є: • академічна різниця до 20 кредитів, • ліквідація академічної різниці до початку навчання або до терміну, встановленого деканатом, • відповідність вимогам до вступників на освітню програмою, куди студент поновлюється. Тому він може поновитись туди, де виконуються ці вимоги. Навіть, на іншу кафедру, інший факультет/інститут.

 • Чи можна поновитись на бюджет?

За рішенням кафедри/факультету (інституту) куди студент хоче поновлюєтесь. Однією з головних умов є наявність бюджетних місць.

 • Чи може студент отримати індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості?

Так. За наявності поважних причин, що документально підтверджені, за погодженням з проректором з навчально-виховної роботи Семінською Н.В. окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості довший за 18.01-23.01, за умови, що студенти не використали жодної із двох спроб ліквідації академічної заборгованості та мають допуск до заходів з ліквідації заборгованості. Термін ліквідації академічної заборгованості визначається індивідуально, враховуючи обставини по кожному студенту.