В розділі "Практика" викладені "Методичні  рекомендації  виконання  робочої програми практики  студентами 4 курсу за дистанційною формою навчання"

Надіслав: s.kravchuk , дата: вт, 07/07/2020 - 08:32

В розділі "Практика" викладені "Методичні  рекомендації  виконання  робочої програми практики  студентами 4 курсу за дистанційною формою навчання".

Переддипломна практика  є важливим елементом практичної підготовки студентів та їх становленню як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій. Згідно навчального плану підготовки бакалаврів на проходження переддипломної практики студентами 4- го курсу за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка передбачено 5 тижнів.

Переддипломна практика проводиться згідно "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України",  навчального плану спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка освітнього ступеня бакалавр та Програми переддипломної практики, ухваленої методичною комісією ІТС 23.05. 2019 р., протокол №2.