Силабуси

172 Телекомунікації та радіотехніка,  Інженерія та програмування інфокомунікацій

Силабуси усіх освітніх компонентів освітньої програми кафедри

Syllabus of all educational components of the educational program of the Department

Силабуси ОПП бакалаврів

Силабуси ОНП магістрів

Силабуси ОПП магістрів 

Силабуси phD

Ukrainian