Доктор філософії (PhD)

3-й рівень вищої освіти (Доктор філософії (PhD))

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі знань:

17  Електроніка та  телекомунікації

по спеціальності: 172 Телекомунікації та радіотехніка і у відповідності до Спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій КПІ ім. І. Сікорського Д 26.002.14 за паспортами наступних наукових спеціальностей:

 • 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;
 • 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
 • 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки;

зокрема включає наступні напрями:

 • Методи управління і оцінка ефективності функціонування телекомунікаційних мереж на базі IP/MPLS, MetroEthernet, DWDM та ін.
 • Стільникові мережі мобільного зв’язку  5G
 • Технології систем міжмашинної взаємодії М2М та Інтернет-речей
 • Програмно-визначувані радіосистеми з використанням модельно-орієнтованого проектування
 • Телекомунікаційні мережі, що програмно конфігуруються SDN
 • Віртуалізація мережних функцій для мобільних систем на базі хмарної інфраструктури
 • Телекомунікаційні системи міліметрового та терагерцового діапазонів
 • Принципи кооперативної ретрансляція та когнітивності в безпроводових телекомунікаційних системах
 • Надширокосмугові імпульсні сигнали та їх використання в телекомунікаціях
 • Безпроводові сенсорні мережі
 • Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем​

 

Програма фахового випробування

Ukrainian