Викладачі кафедри

Ільченко ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ
Професор
Науковий керівник кафедри телекомунікацій
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1980), професор
Почесні звання: академік НАНУ (2012), заслужений діяч науки і техніки (1992), лауреат Дер​жавних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР (1989), України (2004), лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАНУ (2000), почесний зв’язківець України (2002), заслужений професор НТУУ "КПІ" (2009)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності”
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; мікрохвильова техніка; менеджмент науки та інновацій; історія науки і техніки
Загальна кількість публікацій: понад 600 наукових праць і винаходів, серед яких 22 монографії та навчальні посібники, понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі
Електронна пошта: ndch@kpi.ua


БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище, інженер з радіотехніки; Академія праці та соціальних відносин, юрист
Науковий ступінь і вчене звання: доктор юридичних наук (2015), старший науковий співробітник (2013), професор
Почесні звання: плауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: “Правова та нормативна база телекомунікацій”
Сфера наукової діяльності: нформаційне право; інформатизація; телекомунікації, використання радіочастотного ресурсу; складні системи керування; інформаційна безпека; захист персональних даних; комп'ютерні злочини тощо
Загальна кількість публікацій: 11 монографій, понад 120 наукових праць і 27 винаходів


Кравчук КРАВЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Професор, Заступник директора ІТС з наукової роботи
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (2010), професор
Почесні звання: член Інженерної академії наук України, почесний зв’язківець України (2002), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), лауреат премії ім. Глушкова В.М. відділенням інформатики НАНУ за серію праць "Телекомунікаційні системи" (2019)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни: “Теорія систем мобільних інфокомунікацій”; "Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах"; "Інтернет-речей та системи міжмашинної взаємодії!; “Протидія хакерським атакам в інфокомунікаціях”; "Безпроводові мережі та технології"
Сфера наукової діяльності: створення та функціонування безпроводових систем широкосмугового доступу з підтримкою мобільності та інтеграція їх до високошвидкісних багаторівневих всепроникних інфокомунікаційних мереж, програмні платформи та комплекси інфокомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 250 публікацій, у тому числі 8 монографій, 2 підручника і 6 навчальних посібники
ResearcherID: Q-6001-2017
ORCID: 0000-0002-4118-0226
Scopus: Author ID: 8406974200

Особистий кабінет викладача


ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київське вище військове авіаційне училище, військовий інженер-електрик
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1992), професор
Почесні звання: заслужений діяч науки і техніки (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1999
Викладає дисципліни: “Спеціальні розділи математики”; “Дослідження операцій в телекомунікаціях”
Сфера наукової діяльності: оптимізація керування складними технічними (телекомунікаційними) системами та сенсорними й епізодичними мережами, а також екологічні проблеми телекомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 230 наукових праць, із них 18 монографій і 22 винаходи
Електронна пошта: Lysenko.a.i.1952@gmail.com


НАРИТНИК ТЕОДОР МИКОЛАЙОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер електронної техніки
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1978), професор
Почесні звання: лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР(1989), України (1995), винахідник СРСР (1988), заслужений працівник промисловості (1996), почесний зв’язківець України (2006), академік Української академії наук національного прогресу (1992), академік Української академії наук (2004)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1999
Викладає дисципліни: “Технології безпроводових телекомунікаційних систем”
Сфера наукової діяльності: інформаційні та телекомунікаційні технології; радіоелектроніка й використання мікрохвильових технологій в телекомунікаційних системах і мережах
Загальна кількість публікацій: понад 350 наукових праць і винаходів, серед яких 16 монографій і навчальних посібників, 93 авторські свідоцтва і патенти на винаходи та корисні моделі
Електронна пошта: director@mitris/com; iec@naverex.kiev.ua


РОМАНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Професор
Освіта: вища, Київське вище військове інженерне училище зв’язку, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1999), професор
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: “Методи управління телекомунікаційними мережами”; “Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація”
Сфера наукової діяльності: телекомунікаційні мережі та керування ними
Загальна кількість публікацій: понад 120
Електронна пошта: Romanov@its.kpi.ua


ЯКОРНОВ ЄВГЕНІЙ АРКАДІЙОВИЧ
Професор
Заступник директора ІТС з навчально-виховної роботи
Освіта: вища, Київське вище радіотехнічне училище ППО, інженер-радіотехнік
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1979), професор
Рік, з якого працює на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни: “Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль”; “Системи адаптації в телекомунікаціях”; “Адаптивні системи в телекомунікаціях”
Сфера наукової діяльності: просторово-часова обробка радіосигналів у зоні Френеля для використання в телекомунікаційних системах і радіолокаціїі
Загальна кількість публікацій: понад 200 праць, у тому числі 14 навчальних посібників, 65 винаходів
Електронна пошта: yakornov@its.kpi.ua


 СПАРАВАЛО МИРОСЛАВ КОСТОВИЧ

(Нью-Йорк, США)
Почесний професор кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського


 

ВАЛУЙСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
Доцент
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2012)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: “Банківські телекомунікаційні мережі”; “Екологічна безпека телекомунікацій”
Сфера наукової діяльності: безпроводові епізодичні мережі
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: samubf@gmail.com


МІНОЧКІН ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Доцент
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з телекомунікацій
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2012)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: “Програмні засоби в телекомунікаційних системах”; “Програмування мобільних пристроїв”, "Програмування мережних застосувань"
Сфера наукової діяльності: широкосмугові системи радіодоступу, віртуалізація мережних архітектур
Загальна кількість публікацій: понад 50
Електронна пошта: dmytro.minochkin@gmail.com


Трубаров ТРУБАРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 Доцент
 Голова міжнародного офісу ІТС
 Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський  політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук ()
Рік, з якого працює на кафедрі:
Викладає дисципліни: “Цифрова схемотехніка”
Сфера наукової діяльності:
Загальна кількість публікацій:
Електронна пошта: trubarov.i@gmail.com


ЯВІСЯ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Доцент
В.о. зав. кафедри телекомунiкацiй
Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2000), доцент (2007)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2014
Викладає дисципліни: “Основи метрології”, "Телекомунікаційні мережі з комутацією каналів"
Сфера наукової діяльності: Системи управління ТКМ, системи супутникового зв’язку
Загальна кількість публікацій: понад 90 наукових праць
Електронна пошта: yavisya2@bigmir.net


АВДЄЄНКО ГЛІБ ЛЕОНІДОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Рік, з якого працює на кафедрі: 2009
Викладає дисципліни: “Технічна електродинаміка”
Сфера наукової діяльності: просторово-часова обробка сигналів; системи радіомовлення й телебачення; антени й пристрої НВЧ
Загальна кількість публікацій: понад 30
Електронна пошта: django2006@ukr.net


КАЙДЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища
Почесні звання: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1994
Викладає дисципліни: "Програмування в середовищі Matlab", "Технології створення програмно орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв"
Сфера наукової діяльності: системи широкосмугового радіодоступу, цифрова обробка сигналів, адаптація в системах зв'язку та радіотехнічних системах, програмно визначувані системи (Software-defined radio)
Загальна кількість публікацій: понад 50, включно 2 монографії


КРАВЧУК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
Старший викладач
Освіта: вища, КПІ ім. І. Сікорського, Інженер з інформаційних мереж зв'язку
Рік, з якого працює на кафедрі: 2016
Викладає дисципліни: "Нормативні засади телекомунікацій"; "Інноваційна діяльність в інфокомунікаціях"; "Безпроводові мережі та технології"; "Регуляторика в сфері інфокомунікацій"
Сфера наукової діяльності: Удосконалення принципів та механізмів надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій, регуляторика в сфері інфокомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 25
Електронна пошта:


ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
Старший викладач
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-механік
Рік, з якого працює на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни: “Метрологія”; “Теорія електричних кіл”
Сфера наукової діяльності: науково-методичне забезпечення підготовки фахівців; поштовий зв'язок
Загальна кількість публікацій: понад 15
Електронна пошта: valentynapetrova@gmail.com


ТРІСКА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
Доцент
Освіта: вища, Київський інститут зв’язку, інженер електрозв’язку
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2004), старший науковий співробітник (2010)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: “Проектування та системна інтеграція в галузі телекомунікацій”; “Основи теорії мереж синхронізації та розповсюдження часу”
Сфера наукової діяльності: питання синхронізації та розповсюдження часу в телекомунікаційних системах і мережах
Загальна кількість публікацій: понад 35 наукових праць
Електронна пошта: ntriska@ukr.net

 


Цуканов ЦУКАНОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
 Доцент
 Освіта: вища, Київське вище радіотехнічне училище ППО
 Науковий ступінь і вчене звання:
 Рік, з якого працює на кафедрі: 
2015
 Викладає дисципліни:
Сфера наукової діяльності: 
математична обробка інформації
Загальна кількість публікацій: понад 20 наукових праць
Електронна пошта:


Живков ЖИВКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 Доцент, нагороджений нагрудним знаком "За заслуги" Аерокосмічного агенства України
 Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, радіоінженер
 Науковий ступінь і вчене звання: к.т.н. (1985), доцент
 Рік, з якого працює на кафедрі: 2015
 Викладає дисципліни: Технічна електродинаміка, антени та поширення радіохвиль
Сфера наукової діяльності: Метаматеріали в електродинаміці та акустиці, пристрої та фільтри НВЧ,  вимірювальні датчики,  інтернет речей, супутниковий зв’язок та мовлення
Загальна кількість публікацій: понад 80 наукових праць, 3 монографії, в т.ч. монографія по супутниковому телебаченню, а також 24 авторських свідоцтва та патент 
Електронна пошта: a.zhivkov@kpi.ua


АФАНАСЬЄВА ЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Старший викладач
Освіта: вища, КПІ ім. І. Сікорського
Рік, з якого працює на кафедрі: 2016
Викладає дисципліни: “Прикладне програмування в телекомунікаційних системах”, "Основи побудови комп'ютерних мереж", "Управління використанням та моніторинг радіочастотного ресурсу"
Сфера наукової діяльності: кооперативна ретрансляція та когнітивні технології в сучасних безпроводових інфокомунікаційних мережах
Загальна кількість публікацій: понад 20 публікацій
Електронна пошта: liana.afanasyeva@gmail.com


МАНЬКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР БРОНІСЛАВОВИЧ
Асистент
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, магістр з телекомунікацій 
Науковий ступінь і вчене звання: к.т.н.
Рік, з якого працює на кафедрі: 2017
Викладає дисципліни: “Телекомунікаційні мережі з комутацією пакетів”, "Принципи побудови мережі оператора мобільного зв’язку"
Сфера наукової діяльності: розробка алгоритмів прийняття рішення в інформаційних системах, керування ІоТ пристроями в мобільній мережі, архітектура розподілених інформаційних систем
Загальна кількість публікацій: понад 37 публікацій
Електронна пошта: v.b.mankivskiy@gmail.com


РУРЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО
Науковий ступінь і вчене звання: к.ф.-м.н.  
Рік, з якого працює на кафедрі: 2019
Викладає дисципліни: “Інформатика-1"
Сфера наукової діяльності: динамічні системи керування в конфліктних умовах, фрактальні ігри
Загальна кількість публікацій: понад 20 публікацій
Електронна пошта:  a.rurenko@gmail.com


ШЕВЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
Старший викладач
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електронік
Рік, з якого працює на кафедрі: 2017
Викладає дисципліни: “Розробка та тестування програмного забезпечення”, "Програмна інженерія в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; проектування, розробка і тестування програмного забезпечення; бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури


ЧУБ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Асистент
Освіта: вища, Дніпропетровський національний інститут, інженер-схемотехнік
Рік, з якого працює на кафедрі: 2019
Викладає дисципліни: “Розробка та тестування програмного забезпечення”, "Програмна інженерія в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; проектування, розробка і тестування програмного забезпечення; бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури


РИСЦОВА КАТЕРИНА ІГОРІВНА
Старший викладач
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут , аналітик систем
Рік, з якого працює на кафедрі: 2017
Викладає дисципліни: “Бізнес аналіз в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури

 


 

ОСТАПОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Асистент
Освіта: вища, Київський Національний Авіаційний університет, інженер комп ютерних систем та мереж
Рік, з якого працює на кафедрі: 2019
Викладає дисципліни: “Розробка та тестування програмного забезпечення", "Програмна інженерія в телекомунікаціях"
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; проектування, розробка і тестування програмного забезпечення; бізнес-аналіз в галузі управління та оптимізації ІТ-інфраструктури

Ukrainian