Практика

Порядок проходження практики:

 1. Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж студентів і видає:
  -заповнений щоденник (або посвідчення про відрядження);
  -робочу програму на групу і для керівника практики від підприємства;
  -індивідуальні завдання з практики;
  -направлення для поселення в гуртожиток (за необхідностю).
 2. Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму практики, ознойомитися зі змістом індивідуального завдання, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.
 3. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника підприємства.
 4. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. 

 

Перелік документів необхідний для проходження практики на 4-му курсі:

Договір

Програма проведення практики

Робоча програма студента

Щоденник

Методичні рекомендації виконання робочої практики студентами

Перелік документів необхідний для проходження практики на 2-му курсі за рівнем вищої освіти "магістр":

Програма проходження практики

Робоча програма проходження практики

Методичні рекомендації щодо проходження практики

Щоденник проходження практики 

Договір

Результати проходження практики

Студенти ІV курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка  груп ТЗ-61 (9 студентів), ТЗ-62 (10 студентів), ТМ-61 (13 студентів) проходили переддипломну практику з 13.04.20 р. по 17.05.20 р. в умовах карантину. 

Усі 32 студенти 19.05.20 р. успішно склали залік з переддипломної практики. Теми робіт, які захищались за результатами практики у всіх студентів відповідають тематиці випускної роботи, що було відображено у звіті, який було розглянуто і схвалено на засіданні кафедри (протокол №13 від 22.05.20 р.

Ukrainian