Практика

Порядок проходження практики:

 1. Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж студентів і видає:
  -заповнений щоденник (або посвідчення про відрядження);
  -робочу програму на групу і для керівника практики від підприємства;
  -індивідуальні завдання з практики;
  -направлення для поселення в гуртожиток (за необхідностю).
 2. Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму практики, ознойомитися зі змістом індивідуального завдання, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.
 3. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника підприємства.
 4. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. Практика студентів оцінюється по чотирьохбальній системі і враховується при призначенні стипендії.

Перелік документів необхідний для проходження практики на 4-му курсі:

Договір

Програма проведення практики

Робоча програма студента

Щоденник

Перелік документів необхідний для проходження практики на 2-му курсі за рівнем вищої освіти "магістр":

Програма переддипломної практики

Робоча програма переддипломної практики

Щоденник проходження практики ТЗ

Щоденник проходження практики ТМ

Ukrainian