Історія кафедри телекомунікацій

Кафедра телекомунікацій - це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи - Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який декілька років поспіль очолює академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна».

Науковий керівник кафедри - академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Ільченко Михайло Юхимович.

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор, почесний зв'язківець України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. Глушкова В.М. НАН України, нагороджений відзнакою "Пошана, честь, відвага" ІІ-го ступеню Державним космічним агентством України (2021), член Академії Інженерних Наук України Кравчук Сергій Олександрович.

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • 1-й рівень (Бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
  • 2-й рівень (Магістр) - 1 рік 9 місяців, 1 рік 4 місяці;
  • 3-й рівень (Доктор філософії) - 4 роки.

Освітня програма

Інженерія та програмування інфокомунікацій”

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 6 професорів; 11 доцентів; 7 старших викладачів. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-лабораторна база складається з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 9 лабораторій, які обслуговують штатні співробітники навчально-допоміжного персоналу.

Від самого початку в роботі новоствореної кафедри активно використовувався технічний потенціал науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки “ТОР” (сьогодні це НДІ телекомунікацій, який є основним структурним підрозділом науково-дослідної частини КПІ ім. Ігоря Сікорського). Така взаємодія дозволила органічно включити до навчального процесу наукові досягнення та практичний досвід фахівців, які працюють над реальними проектами, що, безумовно, підвищує рівень підготовки студентів.

Ініціатором створення і науковим керівником кафедри засобів телекомунікацій (а згодом і Інституту телекомунікаційних систем) став видатний український вчений в галузі передачі та обробки інформації – академік НАНУ Михайло Юхимович Ільченко. Також великий внесок в створення і розвиток кафедри зробили професори кафедри В.П. Вінницький, Л.П. Щербіна, О.М. Лебедєв, А.О. Ліпатов , С.Г. Бунін та ін. Сьогодні цю справу гідно продовжують провідні науковці кафедри телекомунікацій – професори С.О. Кравчук, О.І. Лисенко, Т.М. Наритник, О.І. Романов, Є.А. Якорнов, які успішно поєднують викладацьку діяльність з науково-дослідною роботою. Також кафедра пишається новим поколінням науково-педагогічних працівників – молодими талановитими викладачами, які, окрім викладання навчальних дисциплін, плідно працюють над низкою цікавих і перспективних проектів в рамках кафедри та ІТС. Це доцент Д.А. Міночкін – керівник сучасної лабораторії базової мережі оператора мобільного зв’язку, створеної за підтримки компаній Lifecellта Ericsson; голова міжнародного офісу ІТС доцент І.В. Трубаров та інші. На кафедрі створено добрі умови для професійного розвитку молодих науковців, є можливість навчатися в аспірантурі та докторантурі, здобувати наукові ступені та отримувати наукові звання.

2018 - 25-річчя кафедри

2016 - перша Міжнародна конференція УкрМіКо

2016, квітень - відкриття телеком-лабораторії lifecell за підтримки «Еricsson Україна»

2015, травень - конкурс "Професіонали майбутнього-2015"

2013 - Відкриття меморіальної аудиторії ім. О.О. Зінченка

2012 - 10 років ІТС

2007, травень - конкурс "Професіонали майбутнього-2007"

2004 - Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено чотирьох членів кафедри

2002 - створення на базі кафедри Інституту телекомунікаційних систем (ІТС)

2001 - ювілей

1999 - перший випуск кафедри

1994 - підготовка фахівців вищої кваліфікації

1993 - створення кафедри


1993 РІК


Кафедра телекомунікацій (тоді кафедра засобів телекомунікацій) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" створена у травні 1993 року за наказом ректора №1-83 від 11 травня 1993року.

іст

«З метою забезпечення потреб України у фахівцях телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж за рішенням Вченої ради КПІ від 5 квітня та згідно Постанови президії АН України №101 від 16 квітня 1993 року з травня нинішнього року в Київському політехнічному інституті створено кафедру засобів телекомунікацій. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі розробки та експлуатації апаратно-програмних комплексів телекомунікаційних пристроїв та мереж, космічних систем навігації, зв’язку і телебачення. Кафедра має розпочати з 1993/94 навчального року підготовку спеціалістів з контингентом 25 осіб набору на 1 курс. В організації навчальної та виконанні наукової роботи буде використовуватись науково-технічний потенціал науково-дослідного інституту радіоелектронної техніки «ТОР». В. о. завідуючого кафедрою засобів телекомунікацій призначено д. т. н., проф. М. Ю. Ільченка … » Інститутські вісті 1993 рік.

А в цей час в Україні:

Перший дзвінок по мобільному телефону в Україні президента Кравчука 

До кінця 1993 року по всій країні налічувалося 2,8 тис. абонентів – таку розкіш собі могли дозволити лише впливові люди. Однак через 10 років кількість абонентів сягла позначки у 6,5 мільйонів, а наприкінці 2015 року в країні нараховувалось 60 мільйонів активних SIM-карт (це при тому, що в країні живе менше, аніж 45 мільйонів осіб). 

Ukrainian