Науково-технічні розробки

Викладачі кафедри телекомунікацій ведуть науково-дослідницьку діяльність, яку гармонійно поєднують з викладацькою діяльністю. Це дозволяє молодим фахівцям отримувати сучасні, якісні знання і сприяє пошуку зацікавлених молодих фахівців-науковців, які продовжать навчання в аспірантурі, почнуть самостійну наукову діяльність. Таке поєднання фахівців з досвідом і молодих і енергійних є сильним імпульсом, який позитивно сприяє розвитку науки на кафедрі і в Інституті .

НАКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ

ЕЛЕМЕНТ ЗВ'ЯЗКУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ДІЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЗОНАТОРА З НЕСИМЕТРИЧНОЮ СМУЖКОВОЮ ЛІНІЄЮ

ЗАВАДОЗАХИЩЕНА СУПУТНИКОВА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ

КАНАЛ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ З ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ БІЛЬШЕ 1 ГБІТ/С

МІКРОСМУЖКОВИЙ ФІЛЬТР

МІКРОХВИЛЬОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ

ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ФОРМУВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ДЛЯ КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ СПЕКТРАЛЬНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДВОМА РАДІОРЕЛЕЙНИМИ СТАНЦІЯМИ

СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОЇ АЕРОПРОСТОРОВОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖІ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ

РОБОТИ У НАПРЯМКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Виконано наступні роботи:

1. Сайт кафедри Телекомунікацій на DRUPAL8    (Розробники: доц. Цурін О.П., Ст. викл Прищепа Т.О. , студенти групи ТЗ-61 І.Нідченко та А.Придибайло )

2. Landing Page кафедри Телекомунікацій (Розробники: Ст. викл Прищепа Т.О. , доц. Цурін О.П та студ. групи ТЗ-51 Ткаченко М.К.)

3. Сайт бібліотеки ІТС (Розробники: доц. Цурін О.П.,  студ. групи ТМ-61 Шрамко Д.) 

4. Науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського в наукових базах (Керівник доц. Цурін О.П. Розробник: магістр Прасолов А.)

 

Ukrainian