Наукові напрями

ВИСОКОШВИДКІСНІ ВСЕПРОНИКНІ БЕЗПРОВОДОВІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГРАМНІ ПЛАТФОРМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ЇХ ВІРТУАЛІЗАЦІЯ

Керівник - д.т.н., проф. С.O. Кравчук

Scientific and technical foundations were developed for the creation and operation of broadband access wireless systems with mobility support and their integration into high-speed multi-level ubiquitous information and telecommunication networks, the creation of a new generation of software-defined infocommunication radio systems, which are designed to create the technical basis for the implementation and implementation of next-generation information and communication systems especially 5th generation mobile systems

The domestic theory of the millimeter-wave telecommunication systems, the principles of creating nano-networks, methods for implementing software and hardware systems (programmed controlled radio SDR (Software defined Radio) together with system technology on a SoC chip (System-on-a-Chip)) , software platforms for managing networks and countering hacker attacks, handover methods and architectural solutions in mobile communication systems, digital radio-relay systems (including over-the-horizon communications) and combined systems based on high-altitude aerial platforms.


МОДЕЛІ І МЕТОДИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖАМИ SDN

Керівник - д.т.н., проф. О.І. Романов

 Досліджуються особливості побудови мереж SDN(Software Defined Networking), зокрема: аналіз існуючих рекомендацій щодо побудови SDN; багаторівнева архітектура мережі; принципи побудови основних елементів мережі; умови функціонування і завдання управління в мережах SDN;  віртуалізація ресурсів у мережах SDN;  фізичні та програмні моделі мереж SDN.


БЕЗПРОВОДОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ІЗ САМООРГАНІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Керівник - д.т.н., проф. О.І. Лисенко

 Розвинуто метод енергозберігаючої агрегації даних у безпроводовій сенсорній мережі із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами завдяки ідентифікації та виключенню дублюючої інформації, що дає змогу 5-20% подовжити час активного функціонування мережі;

 Розроблено інтелектуальний метод управління безпроводовою сенсорною мережею із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами, завдяки застосуванню методів слабкого штучного інтелекту для прогнозування властивостей мережі в нестабільних умовах функціонування, що дає можливість управляти динамічною топологією мережі в реальному часі.


ТЕРАГЕРЦОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

Керівник - к.т.н., Т.М. Наритник

Послуги оптоволоконних мереж забезпечують гігабітні швидкості обміну даних у багатьох частинах світу. Але сучасні телекомунікаційні мережі також потребують аналогічної можливості з обміну даними у тих місцях, де оптоволоконного доступу не існує або його організація не є економічно рентабельною.

Системи малих стільників, які також називаються гетерогенними мережами або HetNets, з часом можуть стати основою стільникового зв'язку п'ятого покоління. Означена проблема дала імпульс до розробки нового покоління малогабаритних безпроводових телекомунікаційних систем, що використовують неліцензовані терагерцові частотні діапазони (>100 ГГц)


ІМПУЛЬСНІ НАДШИРОКОСМУГОВІ СИГНАЛИ (I-UWB) ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

 Розроблено принципи побудови радіомереж із самоорганізацією, що використовують імпульсні надширокосмугові сигнали, які суттєво підвищать пропускну здатність таких мереж. Розроблено протоколи взаємодії абонентів у цих мережах. Створено теоретичну концепцію децентралізованого управління радіомережами із самоорганізацією, які не потребуватимуть створення фіксованої інфраструктури.


МІКРОХВИЛЬОВІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУЦНІКАЦІЙ

Керівник - д.т.н., с.н.с. О.В. Захаров

Апаратні засоби телекомунікацій і радіоелектронних систем різного призначення мають як невід'ємну складову своїх конструкцій фільтри, що формують частотні канали передачі інформації


ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ТА ЛАЗЕРНІ ДАТЧИКИ – ГОНІОМЕТРИ

Керівник - Доц. С.В. Іванов

Волоконно-оптичні та лазерні датчики (гоніометри) – датчики для вимірювання кута повороту об’єкту, що можуть мати застосування в багатьох галузях науки і техніки, а також у телекомунікації (вимірювання кута повороту антен).

Створення даного класу приладів стало можливим лише з розвитком і вдосконаленням елементної бази квантової електроніки. Принцип дії оптичних гоніометрів заснований на вихровому ефекті Саньяка.


ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ОБРОБКА РАДІОСИГНАЛІВ У ЗОНІ ФРЕНЕЛЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ І РАДІОЛОКАЦІЇ

Керівник - к.т.н., проф. Є.А. Якорнов

Досліджується напрямок розвитку та удосконалення безпроводових телекомунікаційних систем (ТКС) як просторова обробка сигналів за формою фазового фронту електромагнітної хвилі (ЕМХ). 


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО; ІНФОРМАТИЗАЦІЯ; ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ; ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Керівник - д.ю.н., проф. О.А. Баранов

Дослідження особливості інформаційного суспільства як суспільства з широким використанням комп'ютерних інформаційних технологій, а також його основні категорії – інформаційна сфера, інформаційна інфраструктура, інформація, інформаційні процеси і багато іншого. Показано, що інформаційне право, як результат діалектичного розвитку правового регулювання в інформаційній сфері, є системо формуючим фактором в інформаційному суспільстві.

Ukrainian