Інформаційне право, інформатизація, телекомунікації та використання радіочастотного ресурсу, інформаційна безпека

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО; ІНФОРМАТИЗАЦІЯ; ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ; ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Керівник - д.ю.н., проф. О.А. Баранов

Дослідження особливості інформаційного суспільства як суспільства з широким використанням комп'ютерних інформаційних технологій, а також його основні категорії – інформаційна сфера, інформаційна інфраструктура, інформація, інформаційні процеси і багато іншого. Показано, що інформаційне право, як результат діалектичного розвитку правового регулювання в інформаційній сфері, є системо формуючим фактором в інформаційному суспільстві.

Проведено дослідження теоретичних і методологічних проблем правового забезпечення інформаційної сфери. Основна увага приділяється дослідженню теоретико-методологічних проблем формування та становлення інформаційного права, порівняльно-правовому аналізу українського, європейського інформаційного законодавства та міжнародного права. Крім того, досліджені питання практики застосування вітчизняного інформаційного законодавства та запропоновані конкретні рекомендації щодо його вдосконалення.

Ukrainian