Вступ на 1 курс

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172: ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА  (ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ)

за освітньою програмою:

ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

1-й рівень вищої освіти: БАКАЛАВР - 3 роки 10 місяців (денна форма навчання)

  КАТАЛОГ ВСТУПНИКА НА 1-й КУРС

Якщо Ви щойно закінчили школу, вже одержали документ про повну загальну середню освіту та складаєте національний мультипредметний тест (НМТ) цього року з математики, української мови та історії України або вже склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у попередні роки (2019, 2020, 2021), саме час обрати майбутню професію. Ви будете вступати на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Ваше навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами Ви одержите диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні вищої освіти – у магістратурі.

 

У 2022 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України або результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 році у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

 

Основна сесія НМТ буде проводитись з 18 липня до 10 серпня в Україні та 39 країнах Європи, тому Ви зможете скласти тестування навіть поза межами країни.

 

НМТ – це 35 тестів з української мови, 30 тестів з математики та 35 тестів з історії України, які Ви будете складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування. Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування.

 

ІНФОРМАЦІЯ  АБІТУРІЄНТУ-2022

 • Безкоштовне навчання

Максимальний обсяг державного  замовлення  на І курс  ІТС складає 180 бюджетних місць для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти.

 • Стипендія

Наші студенти І курсу (бюджетні місця) отримають стипендію у відповідності до умов її нарахування (Постанова КМУ 1050 від 28.12.2016 р.).

 • Військова кафедра з ІІІ курсу

Починаючи з третього курсу студенти стаціонару можуть вступити на навчання до військової кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського та, при її успішному закінченні, їм присвоюється військове звання офіцера запасу ЗС України. Відстрочка від призову в армію до закінчення навчання студентам стаціонару.

 • Міжнародні програми обміну та співпраці

Реально навчатися/стажуватися за кордоном, отримати другий диплом та розширити свої можливості за програмою «Еразмус+» та ін. Більше про це можна дізнатися на на сайті відділу академічної мобільності КПІ

 • Гуртожиток

Надається усім іногороднім студентам з оплатою орієнтовно від 569 грн на місяць. Можлива субсидія (https://studprofkom.kpi.ua/studmistechko/ ).

 • Студентське дозвілля

Спортивні секції та клуби різного спрямування, відпочинок та туризм; культурно-інтелектуальні заходи та фестивалі.

 • Подання документів

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 1 липня, а подавати заяви – з 29 липня до 23 серпня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 20 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 29 серпня, а до 2 вересня Ви маєте подати оригінали документів особисто або з допомогою накладання на скан-копії Ваших документів кваліфікованого електронного підпису (КЕП). З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням – тримай руку на пульсі та не прогав важливе!

 

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

- обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;

- бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

- ім’я та прізвище вступника.

 

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

 

В 2022 році зарахування  за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс навчально-наукового  інституту телекомунікаційних систем на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами, закріпленими за кафедрами НН ІТС відбувається на основі мотиваційного листа.

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

Конкурсний бал  для вступу на місця державного замовлення на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) визначається  за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ

П1, П2, П3 – результати ЗНО або НМТ з української мови, математики та історії України;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти (ФДП) для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів;

K1, K2, K3 - вагові коєфіцієнти предметів (див. нижче таблицю).

 

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних випробувань, творчих конкурсів)

Вагові коефіцієнти

предметів НМТ/сертифікату ЗНО (К1, К2, К3)

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

Код

Назва

172

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова

0,3

125

2. Математика

0,5

3. Історія України

0,2

Максимальний конкурсний бал = 200.

У 2022 році також приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019, 2020, 2021рр з математики, української мови та історії України.

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, тому за умови подачі заяви з першим або другим пріоритетом, конкурсний бал автоматично збільшується на 2% (множиться на коефіцієнт 1.02).  Сільський коефіцієнт в цьому році не враховується.

В навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем щомісячно проводяться "Дні відкритих дверей", де всі охочі можуть поспілкуватися з викладачами кафедр НН ITC, ознайомитися з історією і структурою, особливостями навчального процесу в НН ITC, оглянути на­вчальні аудиторії, ознайомитися з матеріально-технічною базою лабо­раторій, щоб скласти повне уявлення про майбутню професію і рівень підготовки з неї.


 

З розкладом роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів та з термінами прийому заяв і документів можна ознайомитись тут >>


 

Профорієнтаційна робота проводиться і під час вступної компанії на рівні відбіркової комісії НН ІТС. 

 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

 1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році

 2. Інформація про освітні програми, за якими проводиться підготовка фахівців в НН ІТС

 3. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

 4. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Додаток 2 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 6. Додаток 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році — творчих конкурсів для вступу на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

 7. Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України

 8. Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

 9. На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році?
 10. Перелік конкурсних пропозицій для вступу на бакалаврат за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році
 11. Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

   

   

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, індивідуальну усну співбесіду 08 серпня 2022 року,
18-00
Строки проведення індивідуальної усної співбесіди 09 серпня - 16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та/або національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня  23 серпня 2022 року,
18-00
   
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 

не пізніше 
29 серпня 2022 року   

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18-00
02 вересня 2022 року

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17-00
16 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 5 вересня 2022 року
за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
17 вересня 2022 року

Увага! У звʼязку з воєнним станом у розкладі роботи можливі зміни.

 

 

 

Ukrainian