Відбулось засідання кафедри телекомунікацій

Надіслав: s.kravchuk , дата: пн, 11/29/2021 - 14:15

ПРОТОКОЛ №4

ЗАСІДАННЯ  КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  ІТС

26 листопада 2021 р.

ПРИСУТНІ:

       зав. кафедри, д.т.н. проф., професор Кравчук С.О.; д.т.н. проф., професор Ільченко М.Ю.; к.т.н. доц., доцент Явіся В.С.; д.т.н. проф., професор Романов О.І.; д.т.н. проф., професор Лисенко О.І.; к.т.н. проф., професор Якорнов Є.А.; к.т.н., професор Наритник Т.М.;  к.т.н. с.н.с. доцент Міночкін Д.А.; к.т.н., доцент Цуканов О.І.; к.т.н. доц., доцент Живков О.П; к.т.н., доцент Валуйський С.В.;  к.ф.-м.н. ст. викл. Руренко О.Г.; ст. викл. Авдєєнко Г.Л.; ст. викл. Афанасьєва Л.О.; ст. викл. Кравчук І.М.; ст. викл. Кайденко М.М.; ст. викл. Роскошний Д.В.; асист. Гетьман О.В., зав лаб. Мандаліна П.О.; навч. майстер Березовська О.В.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Результати 1-ої атестації за осінній семестр 21/22 навч. рік.

       Інформація кураторів груп.

2.  Введення журналу куратора

Доп.-ч: доцент Явіся В.С.

3. Звіт про міжнародну діяльність кафедри телекомунікацій у 2021 р.

Доп.-ч: доцент Цуканов О.Ф.

4. Стан справ зі створення студентських гуртків.

       Доп.-ч доцент Цуканов О.Ф.

5. Стан оформлення студентського КБ

Доп.-ч. доцент Живков О.П.

6. Стан поточного контролю дисциплін кафедри з електронного Кампусу

Доп.-ч зав. каф. Кравчук С.О.

 7. Різне.

      7.1. Про підготовку ініціативних НДР.

       Доп.-ч: зав. кафедри Кравчук С.О.

7.2. Розгляд та затвердження розкладу захисту атестаційних робіт магістрів професійних 2021 року випуску.

Інформація вч. секретаря кафедри.

7.3. Звіт про проходження переддипломної практики студентами ІІ курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «магістр».

           Доп.-ч: зав. відповідальний за практику ст. викл. Кравчук І.М.

7.4. Про оформлення лікарняних

           Доп.-ч:  Секретар кафедри Березовська О.В.

1. СЛУХАЛИ:

Результати 1-ої атестації за осінній семестр 21/22 навч. рік.

Інформація кураторів груп.

1 курс:      

Гр.ТЗ-11, куратор Авдєєнко Г.Л. зазначив, що атестація відбулась  7 дисциплін, є 2 студенти, у яких 3 та 4 н/а. Є певні проблеми з дисциплін Вища математика (12 студентів мають н/а) та Загальна фізика (8 студентів неатестовані). Проблема в тому, що у студентів складності з завантаженням виконуваних завдань. Була проведена бесіда з викладачами, в цілому вони позитивно оцінють роботу групи. Було проведено кураторську годину, на якій зі студентами проведена роз’яснювальна робота. Студенти вже звертаються до викладачів щодо усунення боргів.

Гр.ТЗ-12, куратор Якорнов Є.А. зазначив, що в групі є 2 студенти, у яких 3 н/а. Така ж сама ситуація з дисциплін Вища математика (7 студентів мають н/а) та Загальна фізика (12 студентів неатестовані). Проблема також полягає в тому, що у студентів складності з завантаженням виконуваних завдань. Щодо фізики – студенти не встигають виконувати лабораторні роботи під час пари, а додаткові консультації не проводяться.

 Була проведена бесіда зі студентами, отримані від них пояснювальні записки. Студенти вже звертаються до викладачів щодо усунення боргів.

2 курс:

Гр.ТЗ-01, куратор Кравчук І.М. зазначила, що в  групі є 2 студенти, у яких 3 н/а. В цілому, група була атестована  по всім предметам. Зі студентами регулярно проводиться робота, вітують щотижнево щодо ситуації з навчання. Більш проблемними дисциплінами є Вища математика, Схемотехніка та Алгоритми.

Гр. ТЗ-02, куратор Руренко О.І. зазначив, що ця група більш слабша. В групі 29 студентів, 22 з яких неатестовані з Вищої математики, не прийшли на МКР. Також проблемною дисципліною є Схемотехніка. Є деякі студенти, які можливо будуть відраховані. Вони нічого не здають і на пари не ходять. Зі схемотехніки більшість студентів вже усувають борги.

3 курс:

Гр.ТЗ-91, ТЗ-92, куратор Афанасьєва Л.О. зазначила, що в групі ТЗ-92 мають 3 Н/А 4 студети:

Павленко Владислав

Муштрук Єгор Юрійович
Кулиняк Данило Михайлович

Шуркін Богдан Олексійович

2. В групі ТЗ-91 студентів, які мають 3 Н/А немає.

4 курс:

Гр. ТЗ-81, ТЗ-82, ТМ-81, куратор Гетьман О.В. зокрема зазначила по групах кількість неатестованих студентів, виділивши при цьому найбільших боржників, а саме:

Гр. ТЗ-81- Коршак О.О. – 5 н/а.

Гр. ТЗ-82- 2 студенти мають по 3 н/а (Бобер, Черноіванов).

1 студент має 4 н/а.

Гр. ТМ-81 – там немає таких студентів.

Зі студентами було проведено кураторську годину, з деякими відбулась розмова по телефону, студенти пообіцяли що будуть намагатись усунути борги та виправити ситуацію.

1 курс магістри:

Гр.ТЗ-11мн, ТЗ-11мп, куратор Міночкін зазначив, що є студент, який хоче забрати документи, він не хоче навчатись далі.

2 студенти мають по 3 н/а – Мулик та Топорков (вже відрахований), але вони працюють над тим, щоб виправити ситуацію.

Проблема полягає в тому, що студенти працюють і у них не вистачає часу на навчання.

Були службова від викладача з англійською мови, в якій зазначені студенти, у яких дуже погана ситуація по балах.

2 курс магістри:

Гр.ТЗ-01мн, куратор Кравчук І.М. зауважила, що є 1 проблемний студент – Коваль, на зв’язок він не виходить, є претендентом на відрахування.

1 грудня в групі ТЗ-01мп відбудеться передзахист магістерських дисертацій.

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Щодо результатів 1-ої атестації за осінній семестр 21/22 навч. рік.
  • Кураторам 1 курсу провести бесіди з викладачами з дисциплін Вища математика та Загальна фізика щодо можливості проведення консультацій для студентів.
  • Всім кураторам продовжити активно працювати зі студентами, з метою усунення їх боргів до початку другого календарного контролю (з 29 листопада по 12 грудня).

2. СЛУХАЛИ: Про ведення журналу куратора

Доцент Явіся В.С. Повідомив присутніх про те, що для узгодження та подальшої роботи на електронну пошту кураторам було надіслано форму журналу куратора. Журнал повинні вести всі куратори та звітувати на кожному засіданні кафедри.

ПОСТАНОВИЛИ: Кураторам вести журнал та звітувати на кафедрі.

3. СЛУХАЛИ Звіт про міжнародну діяльність кафедри телекомунікацій у 2021 р.

Доцент Цуканов О.Ф.: на разі ведеться співробітництво в основному з двома іноземними університетами – ТУ Дрездена та Університетом прикладних наук м. Анхальт (Кьотен). Також є програма обміну DAAD та Erasmus+, але студенти нашої кафедри не виявили бажання навчатись за кордоном. На 2 курсі ведеться робота зі студентами щодо навчання за кордоном, але поки що безрезультатно. На 4 курсі планується поїздка по програмі обміну DAAD, але також бажаючих з кафедри ТК немає.

ПОСТАНОВИЛИ: Проводити і надалі зі студентами роботу щодо навчання за кордоном.

4. СЛУХАЛИ: Стан справ зі створення студентських гуртків.

Доцент Цуканов О.Ф. проінформував присутніх про те, що на даний час існують 5 гуртка (Цуканов О.Ф., Романов О.І., Лисенко О.І., Авдєєнко Г.Л., Наритнік Т.М.), які вже затверджені наказами по КПІ через систему Мегаполіс. Планується створення гуртка доцента Руренко О.Г.

            Кравчук С.О. проінформував присутніх, що до наукового напрямку відносяться фундаментальні дослідження, краще працювати за напрямками інженерного або технічного.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Доценту Руренко О.Г. підготувати документи для створення гуртка щодо супроводження сайту кафедри.

2. До роботи в гуртках залучати аспірантів та студентів.

3. Викласти інформацію стосовно напряму роботи гуртків на сторінка кафедри в соц. мережах.

5. СЛУХАЛИ:  Стан оформлення «студентського КБ»

Доцент Живков О.П. повідомив про те, що по КПІ нажаль немає загальних положень про створення студентських конструкторських бюро. Тому, це буде студентський гурток під назвою Студентське КБ. Студентським самоврядуванням вже почалась робота щодо створення такого гуртка.

ПОСТАНОВИЛИ: При оформлені звернути увагу на те, щоб цей гурток не був науковим, а інженерного напряму. До кінця року завершити роботу щодо створення гуртка Студентське КБ.

6. СЛУХАЛИ: Стан поточного контролю дисциплін кафедри з електронного Кампусу.

Зав. каф. Кравчук С.О. проінформував присутніх про стан поточного контролю в ЕС Електронний кампус: по 1 та 2 курсам поточний контроль заповнюється нашими викладачами. Не заповнені в основному зовнішні дисципліни. На 3 курсі не заповнено по дисципліні Теорія ймовірностей (проф. Лисенко О.І.) та Цифрове оброблення сигналів (доцент Іванов С.В.), на 4 курсі по дисципліні Архітектура обладнання систем мобільних інфокомунікацій (доцент Міночкін Д.А.). На 5 курсі не заповнено Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень (професор Якорнов Є.А.)

ПОСТАНОВИЛИ: Заповнити поточний контроль по вищезазначеним дисциплінам до кінця місяцю.

 7. Різне.

      7.1. Про підготовку ініціативних НДР.

Зав. кафедри Кравчук С.О.: на разі існують 3 ініціативних роботи. Наявність та кількість ініціативних та наукових робіт впливає на рейтинг викладачів та кафедри.

ПОСТАНОВИЛИ: Збільшити кількість ініціативних робіт, в яких повинні брати участь не тільки штатні викладачі, але й сумісники, а також студенти та аспіранти. Впродовж наступного тижня викладачам потрібно подумати над назвами ініціативних робіт та підготувати технічне завдання.

7.2. Розгляд та затвердження розкладу захисту атестаційних робіт магістрів професійних 2021 року випуску.

Вчений секретар кафедри Гетьман О.В. повідомила присутнім про те, що захист магістерських дисертацій відбудеться в період з 20 по 22 грудня о 10 годині. Захисти будуть проходити дистанційно.

ПОСТАНОВИЛИ: Керівникам магістерських дисертацій потрібно приділити час студентам та підготувати їх до захистів.

7.3. Звіт про проходження переддипломної практики студентами ІІ курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «магістр».

Відповідальна за практику ст. викл. Кравчук І.М.: По практиці студенти ІІ курсу магістерського рівня вищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка  груп ТЗ-01мп (23 студенти) та ТЗ-з01мп (2 студенти) проходили практику з 01.09.21 р. по 26.10.21 р. в умовах карантину. Перед початком практики кожному студенту вказаних груп була надіслана програма практики та роз'яснення щодо умов її проходження в дистанційному режимі. Для успішного проходження практики всі здобувачі мали змогу спілкуватися з відповідальним за практику від кафедри, а також із своїм науковим керівником за допомогою різних месенджерів і відеоплатформ. Усі 25 студентів 26.10.21 р. успішно склали залік з практики. Теми робіт, які захищались за результатами практики у всіх студентів відповідають тематиці випускної роботи, що було відображено у звіті.

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома та схвалити результати переддипломної практики магістрів професійних.

7.4. Про оформлення лікарняних

           Доп.-ч:  Секретар кафедри Березовська О.В.

В зв’язку з тим, що тепер електронні лікарняні листи, прохання бухгалтерії КПІ повідомляти про початок лікарняного з першого дня для правильного оформлення табелю робочого часу.

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома.