На ПТ-24 закінчила роботу Секція 3. Безпроводові технології, системи мобільного зв’язку