Дослідження параметрів сигналів багатопозиційної модуляції в стандарті DVB-S2 за допомогою технології SDR

Надіслав: o.tsoorin , дата: пт, 07/03/2020 - 10:27
ПІБ наукового керівника з списку
АВДЄЄНКО ГЛІБ ЛЕОНІДОВИЧ
ПІБ студента
Мар’яненко Анастасія Олексіївна _
Дата публікації
2020рік
Бібліографічний опис
1. The DVB Project official site. Standards: DVB-S2 [Електронний ресурс] URL:
https://www.dvb.org/standards/dvb-s2
2. Amplitude Phase Shift Keying Constellation Design and its Applications to
Satellite Digital Video Broadcasting [Електронний ресурс] URL:
https://pdfs.semanticscholar.org/37d6/736c4b4bd545ca73831366e4cdf59b2852ea.
pdf
3. Стандарт DVB-S2 как средство развития новых сервисов на спутниковых
сетях связи Журнал "Broadcasting. Телевидение и радиовещание" #3, 2007
4. The DVB Project official site. Standards: DVB-S2X [Електронний ресурс]
URL: https://www.dvb.org/standards/dvb-s2x
5. [Електронний ресурс] URL: https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-itekhnologii/article/dvb-s2x-teoriya-i-praktika/
6. [Електронний ресурс] URL: http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bo/RREC-BO.1784-1-201612-I!!PDF-R.pdf
7. Изикаев Д.Р., Манджиев Б.Г. ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТА DVB-S2X //
Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАН
ИЯ: сб. ст. по мат. LVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 23(58).
[Електронний ресурс] URL: https://sibac.info/archive/meghdis/23(58).pdf
8. [Електронний ресурс] URL: https://novelsat.com/
9. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое
применение. Изд. 2-е испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
200. – 1104 с.
10. [Електронний ресурс] URL: https://www.newtec.eu/frontend/files/userfiles/fil
es/Whitepaper%20S2%20Extensions%20Rev2.pdf
11. NovelSat NS4 Calculator [Електронний ресурс] URL: https://novelsat.com/no
velsat-ns4-calculator/
вид документа
бакалаврська робота
Ключові слова
цифрове телебачення, BladeRFx40, модулятор, модуляція, пропускна здатність