ЛАБОРАТОРІЯ СУПУТНИКОВИХ ТА РАДІОРЕЛЕЙНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лабораторія  забезпечує викладання дисциплін за освітнью програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

лаб_супутн

Відповідальний: к.т.н., ст. викл. Гліб АВДЄЄНКО

 

Загальний вигляд робочого місця

Ukrainian