Лабораторія КСТ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Відповідальний: ст. викладач, к.т.н. О.Г. Руренко

Лабораторія оснащена сучасними комп'ютерами з необхідним програмним забезпеченням (Microsoft Office, MathLab, NetBeans, Altova.XMLSpy, MultiSim і т.д.),

яке дає змогу студентам розширювати, деталізувати знання отримувані на лекціях і практичних заняттях в узагальненій формі і сприяє виробленню умінь професійної діяльності.

Нині лабораторія забезпечує викладання дисциплін за освітнью програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

Загальний вигляд робочого місця

Лабораторна робота зі студентами
Ukrainian