На кафедрі телекомунікацій затверджено «КАФЕДРАЛЬНИЙ К-КАТАЛОГ» вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Надіслав: s.kravchuk , дата: вт, 04/07/2020 - 08:51

На кафедрі телекомунікацій затверджено «КАФЕДРАЛЬНИЙ К-КАТАЛОГ» вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Ухвалено на засіданні кафедри від 03.04.2020 р., прот. №7).

Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік. Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Вибіркові дисципліни із кафедрального К-Каталогу студенти обирають у відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін».

Студенти 5 курсу на заняттях в лабораторії Інтернет-речей кафедри телекомунікацій (2020 р.)

1. Навчальні дисципліни з техніки мультимедіа та віртуальної реальності

Технології мультимедіа та віртуальної реальності

Мультимедійні системи та технології

Мультимедійні технології в системах телерадіомовлення

2. Навчальні дисципліни зі спеціальних розділів прикладної математики

Теорія ймовірностей

Математична статистика

Обробка вимірів

3. Навчальні дисципліни з супутникових інфокомунікацій

Супутникові системи

Супутникові та планетарні інфокомунікації

Супутникові інформаційні системи

4. Навчальні дисципліни з бізнес-аналізу в інфокомунікаціях

Бізнес-процеси в інфокомунікаціях

Основи бізнес-аналізу в інфокомунікаціях

Бізнес-аналіз в інфокомунікаційних технологіях

5. Навчальні дисципліни з приймання та передавання сигналів

Тракти прийому і передачі сигналів

Передавальні та приймальні пристрої

Інфокомунікаційні пристрої передавання та приймання сигналів

6. Навчальні дисципліни з програмно-апаратного забезпечення систем мобільного зв’язку

Архітектура обладнання систем мобільних інфокомунікацій

Технічне забезпечення систем мобільних інфокомунікацій

Перспективні компоненти інфокомунікаційних технологій

7. Навчальні дисципліни з програмно-орієнтованих телекомунікаційних пристроїв

Технології створення програмно орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв

Інфокомунікаційні системи, що визначаються програмно

Радіотехнічні системи на основі  програмно- орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв