ЛАБОРАТОРІЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ

LABORATORY OF EQUIPMENT OF BROADBAND WIRELESS ACCESS SYSTEMS

Лабораторія  забезпечує викладання дисциплін за освітньою програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій"

 

Рішення по створенню новітніх систем на базі технологій програмно керованого радіо (Software-defined radio, SDR) та систем на кристалі (System on Chip, SoC) з використанням програмно апаратної симуляції (Hardware-in-the-loop Simulation, HIL).

Лабораторна база, яка застосовується для розробок та досліджень, використовується в учбовому процесі, що дає змогу студентам освоювати новітні технології та проводити дослідження при під керівництвом висококваліфікованих викладачів та інженерів розробників.

Відповідальний: с.н.с. М.М. Кайденко

Ukrainian