Лабораторія МПТС

ЛАБОРАТОРІЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИСТРОЇВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Керівник лабораторії: професор, к.т.н. Є.А. Якорнов

В лабораторії створені макети, які дають змогу студентам практично вивчати складні явища, пов'язані з розповсюдженням радіохвиль.

Нині лабораторія забезпечує викладання дисциплін за освітнью програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

Загальний вигляд робочого місця

Проведення лабораторних робіт з дисципліни "Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль"
Ukrainian