Найважливіші напрями фундаментальних та прикладних наукових досліджень

Надіслав: s.kravchuk , дата: ср, 08/05/2020 - 18:08

Із наведеного НДЧ "Переліку найважливіших напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, за якими Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»" для науковців кафедри можуть бути перспективними для науково-дослідних робіт наступні:

  1. Сучасні методи обробки інформації, принципи побудови високопродуктивних обчислювальних систем і мереж, перспективні інформаційні технології обробки інформації,
    діагностики і управління в складних організаційно-технічних системах;
  2. Апаратне, математичне та програмне забезпечення цифрових систем у сучасних інформаційних технологіях . Методологія та методи побудови інтелектуалізованих інформацій
    та мережних технологій, баз даних та знань;
  3. Мікрохвильові пристрої та системи спеціального і широкого призначення;
  4. Програмно- апаратні комплекси розпізнавання образів аудіо- та відео-сигналів;
  5. Перспективні телекомунікаційні системи та технології на основі сучасної мікрохвильової та цифрової електронної техніки;