На кафедрі телекомунікацій виконується ряд науково-дослідних робіт щодо реалізації архітектури мережі 5G

Надіслав: s.kravchuk , дата: чт, 08/06/2020 - 10:07

На кафедрі телекомунікацій виконується ряд науково-дослідних робіт щодо реалізації архітектури мережі 5G. Зокрема визначені ключові принципи архітектури мережі 5G полягають в наступному:

  • Поділ мережних вузлів на елементи, що забезпечують роботу протоколів «площині користувача» UP (User Plane) і елементи, що забезпечують роботу протоколів «площини керування» CP (Control Plane), що значно збільшує гнучкість в частині масштабування і розгортання (допускаючи централізоване і децентралізоване розміщення окремих складових мережних вузлів).
  • Поділ мережних елементів на мережеві шари (Network Slicing), ґрунтуючись на послуги, що надаються конкретним групам кінцевих користувачів. 
  • Реалізація мережевих елементів у вигляді віртуальних мережних функцій - VNF (Virtual Network Functions).
  • Підтримка одночасного доступу до централізованих і локальних службам, що дозволяє реалізовувати концепції хмарних (fog computing) і прикордонних (edge ​​computing) обчислень.
  • Визначення конвергентної архітектури, що об'єднує різні типи мереж доступу AN (Access Network) 3GPP (New Radio - NR) і не 3GPP (WiFi та ін.) З єдиною опорною мережею CN (Core Network).
  • Підтримка єдиних алгоритмів і процедур аутентифікації (без залежності від типу мережі доступу).
  • Підтримка мережних функцій без збереження стану (stateless), де обчислювальний ресурс відділений від ресурсу зберігання.
  • Підтримка роумінгу з маршрутизацією трафіку як через домашню мережу (Home routed), так і з локальним приземленням (Local breakout) в гостьовій мережі (VPLMN).

Розглядається взаємодія між мережними функціями в архітектурі 5G двома способами:

- сервіс-орієнтована, коли одні мережні функції (наприклад, AMF) дозволяють іншим авторизованим мережним функціям отримувати доступ до їх сервісів.

- інтерфейсна, яка показує яка взаємодія існує між сервісами мережних функцій, описаних як взаємодія типу точка-точка (наприклад, інтерфейс N11) між будь-якими двома мережними функціями (наприклад, AMF і SMF). Мережні функції на площині керування 5G повинні використовувати тільки сервіс-орієнтовані інтерфейси для їх взаємодії.