Лабораторія ТР

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РАДІОСИСТЕМ

Віповідальний: доцент, к.т.н. В.Я. Явіся

Лабораторія створена на базі вимірювальних засобів та генераторного обладнанням телекомунікаційних систем.

Устаткування лабораторії дозволяє:

  • поглибити теоретичні знання з принципів побудови вимірювальної техніки та генераторного обладнання телекомунікацій;
  • придбати практичні навички по налаштуванню та обслуговуванню засобів вимірювання, їх застосуванню для визначення параметрів сигналів електрозв’язку;
  • придбати практичні навички по роботі з приймально-передавальним обладнанням телекомунікаційних засобів

 

Нині лабораторія забезпечує викладання дисциплін за освітнью програмою кафедри телекомунікацій: "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

а)

б)

Проведення занять зі студентами:

а) лабораторний макет;
б) виконання роботи студентами

Ukrainian