Вітаємо професора Романова О.І. із захистом його докторанта Лаврута О.О.

Надіслав: s.kravchuk , дата: ср, 09/30/2020 - 05:48

Вітаємо!

Сьогодні на сайті Міністерства Освіти і науки України з’явився наказ № 1188 від 24.09.2020 про присудження наукового ступеня доктора технічних наук Лавруту Олександру Олександровичу, науковим консультантом якого є Романов Олександр Іванович, професор кафедри телекомунікацій ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Полковник Лаврут О.О. - професор кафедри тактики Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів). Захист дисертаційної роботи (тема спеціальна) 15.07.2020 відбувся у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Після закінчення докторантури у ВІТІ НТУУ «КПІ», йому довелося працювати в різних регіонах України. Однак він підтримував зв’язок з науковим керівником, працював над дисертацією і приймав участь в виконанні НДР і НДКР ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Лаврут О.О. має 20 років наукового стажу. З 2007 року член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки. Автор понад 250 наукових праць. Приймав участь у виконанні 29 науково-дослідних робіт, у тому числі НАША НДР КПІ. Область наукових інтересів: зв’язок, телекомунікації, інформаційні технології.

Orcid:  https://orcid.org/0000-0002-4909-6723

Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ap0hBZ8AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217195493